[Home Page]

WORKSHOP 2007

České vysoké učení technické v Praze pořádá ve dnech 19. – 23. února 2007 odborný seminář WORKSHOP 2007, kde se formou posterů představí výsledky výzkumné činnosti v širokém spektru technických oborů. Zájemci z praxe zde mohou získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Součástí semináře bude pracovní jednání – vyzvaná vystoupení, příspěvky z pléna a následná diskuse – zaměřené na aktuální problémy vědy, výzkumu a vývoje. Bližší informace jsou uveřejněny na adrese http://workshop.cvut.cz/2007/

lh

vyvěšeno: 22.12.2006
poslední aktualizace: 21.02.2007
ID článku: 2345
další informace: workshop.cvut.cz/2007/


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01+02
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]