[Home Page]

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK

Rada VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU GEODETICKÉHO, TOPOGRAFICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO, v.v.i. Ústecká 98, 250 66 Zdiby vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku,
• vědeckou hodnost
• znalost angličtiny
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
• schopnost řídit kolektiv
• velmi dobré komunikační schopnosti
• občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
• splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)

Náplň práce související s výkonem funkce:
• činnosti podle § 17 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Nabízíme:
• odměňování dle vnitřního mzdového předpisu
• systém zaměstnaneckých a sociálních výhod

Požadované dokumenty:
• strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
• ověřenou kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
• osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
• písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické

Uchazeč může být podroben konkurzním psychologickým testům.

Předpokládaný termín nástupu do funkce:
• podle dohody, nejpozději 1. června 2007

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně do 23. února 2007 na adresu: Personální útvar - paní Helena Leszkowová, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby.

redakce

vyvěšeno: 23.01.2007
ID článku: 2362
další informace:www.vugtk.cz
www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]