[Home Page]

Porušuji autorská práva při použití map na webu?

<p>Obracím se na vás s dotazem. Jako cyklista nejsem spokojený s tištěnými ani on-line cyklomapami. Proto jsem si zakreslil některé trasy do mapy stažené z webu, abych je mohl poslat kolegům e-mailem. Uložil jsem si mapové výřezy z veřejně přístupné mapy, v grafickém programu jsem zakreslil trasy a zajímavosti a exportoval do formátu GIF. Nemůžu nikde zjistit, jestli tím neporušuji autorská práva, a případně, jestli je legální takovou mapku umístit na web volně (nekomerčně) ke stažení, samozřejmě s uvedením původu &quot;mapového podkladu&quot;. Vím, že se to běžně dělá, ale přesto bych raději znal názor odborníků.<br />Děkuji.<br />S pozdravem <em>Ing.Josef Waters, Děčín </em><br /></p> <p>***********************************</p> <p><br />Dobrý den,<br />domníváme se, že na Vaši situaci se vztahují následující odstavce z autorského zákona, tedy že do autorského práva popsanou činností nezasahujete (konzultováno s kolegy z Kartografické společnosti ČR, nikoli s právníky).<br />S pozdravem<br /><em>Růžena Zimová</em><br />tajemnice Kartografické společnosti ČR, www.czechmaps.cz <br /><br /><strong>O využití autorského díla pojednává § 31 autorského zákona; cituji :</strong> <br /><br />/§31 autorského zákona – citace:/// <br />/(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: /// <br />/a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,<br />b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,<br />c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;<br />vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. /// <br /><br />/(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně. / </p> <p>***********************************</p> <p><br />Děkuji Vám za předání mého dotazu Kartografické společnosti.<br />Odpověď jsem dostal příznivou.<br />Předpokládal jsem, že pokud autor (v tomto případě VGHMÚř Dobruška) dá svoje<br />dílo veřejně na Web (<a class='moz-txt-link-freetext' href='http://izgard.cenia.cz/website/dmu/viewer.htm'>http://izgard.cenia.cz/website/dmu/viewer.htm</a>), neměl<br />by to být problém. Jejich mapa je z volně dostupných (co znám) nejpřesnější<br />a obsahuje i saské pohraničí. U VGHMúř jsem se dotázal a odpověď byla negativní,<br />nelze použít, jenže s dodatkem jejich administrátora : &quot;A s tim umistenim<br />na web si to uz musite nejak prelouskat a vymyslet sam, jak to pripadne udelat<br />a nedostat se do problemu&quot;.<br />Proto jsem si potřeboval svůj názor ověřit.<br /><br />S pozdravem&nbsp; I<em>ng.Josef Waters</em></p>

redakce

vyvěšeno: 05.03.2007
poslední aktualizace: 06.03.2007
ID článku: 2412
další informace:www.czechmaps.cz
izgard.cenia.cz/website/dmu/viewer.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server]
Kartografie
Internet Vševědna
[Pošta]