[Home Page]

Merian mapa Kréta

V průběhu jara a léta Vám přinášíme recenze všech česky vydaných map pod značkou Merian.

Merian mapa Kréta. 1:350 000, Jan Vašut, Praha, 2006 (Ganske Interactive Publishing, München, 2005), ISBN 80-7236-460-X

Mapa je určena pro účastníky cestovního ruchu přijíždějící na ostrov Kréta. Mapový list mapy je potištěn z obou stran – na první straně je umístěna hlavní mapa ostrova popis v mapě vyznačené tematické trasy po nejkrásnějších kostelech a klášterech na Krétě, turisticko-vlastivědný průvodce nejvýznamnějších lokalit a místopisný seznam. Turisticko-vlastivědný průvodce přechází i na stránku druhou, kde se skládá z textových informací, fotografií a plánů turisticky nejatraktivnějších center měst regionu – Iráklionu, Ágiosu Nikólaosu, Chanie a Réthimnonu. Najdeme zde i podrobný plánek světoznámého minojského paláce v Knóssu. Všechny mapy mají měřítko grafické, číselné měřítko mapy hlavní je rovněž uvedeno na přední straně obálky díla. Legenda je pro všechny mapy společná a nalézá se na zadní straně nepravé obálky.

Hlavní mapa ostrova je vytvořena na topografickém podkladu s přidaným a zvýrazněným tematickým obsahem – dopravní infrastrukturou a turisticko-vlastivědnými znaky. Obce zajímavé pro účastníky cestovního ruchu jsou zvýrazněny. Pomocí zbarvených čísel v mapě jsou znázorněny nejkrásnější pláže. Vedlejší mapy obsahují doporučené poznávací trasy, pomocí čísel jsou zde rovněž lokalizovány a v turisticko-vlastivědném průvodci pod mapou také popsány nejvýznamnější pamětihodnosti, doporučené restaurace, diskotéky a obchody. Plány měst se skládají z uliční sítě a nezastavěného a zastavěného území, turisticky nejvýznamnější budovy jsou barevně odlišeny. Na plánech objevíme znaky i pro kostely, mešity, památníky, muzea, tržiště, turistická informační centra, autobusová nádraží apod. Vlastní turisticko-vlastivědný text obsahuje informace o pro účastníky cestovního ruchu nejatraktivnějších místech, o objektech v mapách znázorněných pomocí číselných znaků (nejkrásnější pláže, pamětihodnosti a vybraná turistická suprastruktura v jednotlivých městech), nechybí zde představení celého regionu, jeho stručná historie, popis tematické trasy, informace o nejvýznamnějších svátcích a slavnostech a malý jazykový konverzační slovníček řečtiny.

Mapa je primárně určena pro účastníky cestovního ruchu, celé dílo svou skladbou tomuto účelu také odpovídá. Turisticko-vlastivědný obsah s turistickou suprastrukturou je v jednotlivých mapách nejen zakreslen, ale i bohatě popsán. Turisté se tak dozvědí, kam a na co se mají podívat, kde se ubytovat a najíst se, kde nakoupit a kde se jít pobavit večer po celém dni. Problémem map a průvodců Merian a vůbec většiny turistických produktů v západní Evropě je ukázání pouze malého výběru ubytovacích a stravovacích zařízení, obchodů a zábavních podniků. Je nemožné, aby v tak malých měřítcích byly vykresleny všechny objekty turistické suprastruktury, v podobných mapách tak bývají označeny jen některé (nejlépe pro turistu nejpřijatelnější), nebo jedním symbolem ukázána jejich přítomnost.

Faktem ovšem zůstává, že celé dílo supluje díky svému jednoznačně zaměřenému obsahu turistického průvodce, což je vyzdvihnuto i na přední straně obálky. Pro účastníka cestovního ruchu tak plní nejen funkci orientační, ale i slovem vyzdvihuje přednosti tohoto regionu, charakterizuje a popisuje turisticky nejdůležitější místa, což je ve srovnání s dalšími mapami oblasti (i přímo avizovanými pro využití v cestovním ruchu) přinejmenším na českém trhu unikátní. Nezbytným prvkem pro všestranné využití mapy byl kompletní překlad vydavatelství Jan Vašut do českého jazyka.

Ačkoli v mapách nejsou znázorněny všechny nezbytné informace pro turisty (např. lidová architektury, regionální gastronomie), celé dílo patří k nejkvalitněji zpracovaným kartografickým produktům pro účastníky cestovního ruchu.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 13.04.2007
ID článku: 2469
další informace:www.vasut.cz
www.merian.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2464

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server] Kartografie [Pošta]