[Home Page]

Merian mapa Mallorca

V průběhu jara a léta Vám přinášíme recenze všech česky vydaných map pod značkou Merian.

Merian mapa Mallorca. 1:170 000, Jan Vašut, Praha, 2006 (Ganske Interactive Publishing, München, 2005), ISBN 80-7236-461-8

Mapa je určena pro turisty hojně přijíždějící na ostrov Mallorca. Mapový list mapy je potištěn z obou stran – na první straně je umístěna hlavní mapa ostrova, na druhé straně se nalézá turisticko-vlastivědný průvodce, který se skládá z textových informací, fotografií a plánů center největších měst regionu – Palmy de Mallorcy, Andratxu, Felanitxu, Manacoru a Sólleru. Informační text se přelévá i na stranu první, kde nalezneme i místopisný rejstřík. Všechny mapy mají měřítko grafické, číselné měřítko mapy hlavní je rovněž uvedeno na přední straně obálky díla. Legenda je pro všechny mapy společná a nalézá se na zadní straně nepravé obálky.

Hlavní mapa ostrova je vytvořena na topografickém podkladu s přidaným a zvýrazněným tematickým obsahem – dopravní infrastrukturou a turisticko-vlastivědnými znaky. Obce zajímavé pro účastníky cestovního ruchu jsou zvýrazněny. Pomocí různě zbarvených čísel v mapě jsou znázorněny „doporučené“ hotely, nejkrásnější pláže, místa pro sportovní aktivity a golfová hřiště. Plán centra Palmy de Mallorca obsahuje doporučené poznávací trasy, v ostatních vedlejších mapách jsou pomocí čísel lokalizovány a v turisticko-vlastivědném průvodci pod mapou popsány nejvýznamnější pamětihodnosti, doporučené restaurace a obchody. Plány měst se skládají z uliční sítě a nezastavěného a zastavěného území, turisticky nejvýznamnější budovy jsou barevně odlišeny. Na plánech objevíme znaky i pro kostely, památníky, muzea, parkoviště, turistická informační centra, poštu, divadla apod. Vlastní turisticko-vlastivědný text obsahuje informace o pro účastníky cestovního ruchu nejatraktivnějších místech, o objektech v mapách znázorněných pomocí číselných znaků (vybrané hotely, místa pro sport, pláže a golfová hřiště, pamětihodnosti a vybraná turistická suprastruktura v jednotlivých městech), nechybí zde představení celého regionu, popis tematické autotrasy pohořím Tramuntana, informace o nejvýznamnějších svátcích a slavnostech a malý jazykový konverzační slovníček španělštiny.

Mapa je primárně určena pro účastníky cestovního ruchu, celé dílo svou skladbou tomuto účelu také odpovídá. Turisticko-vlastivědný obsah s turistickou suprastrukturou je v jednotlivých mapách nejen zakreslen, ale i bohatě popsán. Turisté se tak dozvědí, kam a na co se mají podívat, kde se ubytovat a najíst se, kde nakoupit a kde se jít pobavit večer po celém dni. Problémem map a průvodců Merian a vůbec většiny turistických produktů v západní Evropě je ukázání pouze malého výběru ubytovacích a stravovacích zařízení, obchodů a zábavních podniků. Je nemožné, aby v tak malých měřítcích byly vykresleny všechny objekty turistické suprastruktury, v podobných mapách tak bývají označeny jen některé (nejlépe pro turistu nejpřijatelnější), nebo jedním symbolem ukázána jejich přítomnost.

Faktem ovšem zůstává, že celé dílo supluje díky svému jednoznačně zaměřenému obsahu turistického průvodce, což je vyzdvihnuto i na přední straně obálky. Pro účastníka cestovního ruchu tak plní nejen funkci orientační, ale i slovem vyzdvihuje přednosti tohoto regionu, charakterizuje a popisuje turisticky nejdůležitější místa, což je ve srovnání s dalšími mapami oblasti (i přímo avizovanými pro využití v cestovním ruchu) přinejmenším na českém trhu unikátní. Nezbytným prvkem pro všestranné využití mapy byl kompletní překlad vydavatelství Jan Vašut do českého jazyka.

Ačkoli v mapách nejsou znázorněny všechny nezbytné informace pro turisty (např. prvky lidové architektury, regionální gastronomie, městská hromadná doprava), celé dílo patří k nejkvalitněji zpracovaným kartografickým produktům pro účastníky cestovního ruchu.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 13.04.2007
ID článku: 2470
další informace:www.vasut.cz
www.merian.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2464

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server] Kartografie [Pošta]