[Home Page]

Geopárty 2006

<br /><p>BRNO (20. 11. 2006): Dovoluji si všem příznivcům geodetického oboru podat zprávu o vydařeném průběhu Geopárty 2006.</p> <p>Tradiční akce pořádaná studenty 4. ročníku Geodézie VUT v Brně se konala po devětadvacáté, dne 20. 11. 2006 v Brně. Hlavním úkolem tohoto setkání bylo přivítání studentů prvního ročníku mezi geodety/studenty a jejich pasování do stavu geodetického, což jim snad už nikdo 'neodpáře' a budou na to vždy patřičně hrdí. (Dle patřičného protokolu pasování provedli: doc. ing. J. Weigel CSc. a doc. ing. J. Vitásek,CSc.). Novopečené příslušníky Cechu zeměměřičského bylo snadné rozpoznat od dalších 250 účastníků Geopárty. Na čele se jim totiž skvěl otisk pasovacího razítka. Následující doprovodný program, jehož byli &quot;prvňáčci&quot; hlavními aktéry, byly soutěže a disciplíny (téměř) z praxe geodeta. Po hudební produkci skupiny Kreyn, která nás provázela celým večerem, proběhla tradiční pivní štafeta, kterou opět vyhráli studenti našeho ročníku. Členy vítězného týmu ponechme v anonymitě.</p> <p>Půlnočním překvapením bylo vystoupení Geotanečnic - květů našeho ročníku v reflexních vestách a s výtyčkami. Na závěr úspěšného výstupu, za bouřlivého potlesku diváků, darovala děvčata jednu z rekvizit (papundeklovou 'totální stanici' s parametry 1mm+1ppm) ing. Fr. Soukupovi, který jen obtížně skrýval dojetí.</p> <p>Nechyběla samozřejmě ani tombola. Ceny byly pestré, od Atlasu ortofotomap až po 25 kg pytle mouky. Po zbývající čas se všichni družně bavili a seznamovali. Získávaní nových a upevňování starých kontaktů skončilo s koncem letošní Geopárty někdy nad ránem.</p> <p>Doufáme, že se příští kulatý 30. ročník Geopárty, který budou mít poprvé v režii naši prémioví bakaláři, vydaří přinejmenším jako ten letošní. Závěrem děkujeme sponzorům, jež pořádání Geopárty 2006 umožnili, a prosíme o zachování přízně i pro nadcházející Geopárty 2007, na kterou se, z mnoha důvodů, už těšíme.</p>

Pavel Šimorda

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2507


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Z domova [Pošta]