[Home Page]

Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

Národní kongres GIS se bude konat ve dnech 29. - 31. května 2007 na zámku v Mikulově. Akce se koná u příležitosti 10. výročí založení České asociace pro geoinformace.

Mezinárodní kontext

Do Mikulova přijedou rovněž významní hosté, João Geirinhas, tajemník EUROGI, Athina Trakas z OpenGeospatial Consortia, Franz Daffner z EEA (European Environmental Agency) a další.

Program

Kompletní program kongresu je k dispozici na webových stránkách. V průběhu akce budou mít všichni účastníci příležitost potkat se s odborníky z firem i veřejné správy.

Jednodenní vstupné na kongres

Organizátoři připravili možnost jednodenního vstupu pro ty, kteří nemají tolik času, aby se akce zúčastnili celé. Jednodenní vstup je možný na druhý den akce - 30. května 2007. V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, sborník příspěvků na CD-ROM a kompletní program.

Středeční workshopy

V druhý den kongresu, tj. ve středu 30. května, se v sále Terrena bude konat hned několik workshopů s praktickými ukázkami geoinformačních řešení.

9:00 - 11:00: Nadstavby ESRI ArcGIS, Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA

11:30 - 12:30: Firemní workshop CEDA: Novinky ve sběru dat, datové nadstavby s vazbou na ISVS, uplatnění 3D dat v navigačních databázích.
V rámci workshopu vystoupí rovněž hosté, Lukáš Pilný z Komise GIS Hasičského záchranného sboru ČR ukáže, jak hasiči využívají v praxi digitální mapové podklady StreetNet.
O výhodách vzájemné spolupráce mezi CEDA a Ředitelstvím silnic a dálnic promluví Petr Mahdal, náměstek pro Silniční databanku ŘSD.

14:30 - 15:30: Firemní workshop Intergraph

16:00 - 17:00: Workshop společnosti GEODIS Brno, Drahomíra Zedníčková

redakce

vyvěšeno: 24.05.2007
poslední aktualizace: 29.05.2007
ID článku: 2555
další informace: www.kongres-gis.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] GISZ domova [Pošta]