[Home Page]

Zeměměřičem v Irsku

<p>Do Irska jsem odjížděl s představou, že získám nové zkušenosti, zdokonalím se v angličtině i ušetřím trochu peněz. Odjížděl jsem s odhodláním nepodlehnout příslovečnému irskému podnebí, kdy po většinu roku prší a fouká, zkrátka takový nepřetržitý pošmourný podzim. A odjížděl jsem bez předem zajištěné práce. Najít odpovídající místo v geodetickém oboru nebyl nakonec až tak velký problém, zeměměřiči jsou na trhu práce žádaní. Obeslal jsem několik firem a dostal hned dvě nabídky zaměstnání.</p> <p>Vybral jsem si firmu Zenith Land Surveys, která sídlí v Tralee, dvacetitisícovém správním středisku hrabství Kerry na jihozápadě Irska. Ve firmě působí dvě navzájem propojené sekce: architektonická a geodetická. V architektonické části jsou v současnosti zaměstnáni tři architekti a jeden kreslič. V geodetické sekci pracují čtyři geodeti. Národnostně je to pestrá směsice, od Irů a mě coby Čecha až po Poláka a dva Němce. Za dobu mého působení firmou ještě prošel Rumun, Polka a další Němci.</p> <p>Pro práci v terénu je firma vybavena robotickými totálními stanicemi Geodimeter a Trimble, dvoufrekvenčními GPS Thales a jednofrekvenčními Ashtec. Pro zpracování měření se využívá irský výpočetní program SCC a následně se vytvoří 3D nebo 2D výkresy v AutoCADu dle požadavků zákazníka. Většinu zakázek tvoří mapovací práce pro potřeby projektů, dále zaměřování budov (vyhotovení plánů, řezů, pohledů), práce na stavbách či vytyčování vlastnických hranic.</p> <p>Pro suchozemce je poměrně exotická práce na mořském pobřeží. Již při přijímacím pohovoru mě poněkud překvapila otázka, zda umím plavat. Až později jsem se dozvěděl, že Irové, ten ostrovní národ, jsou zároveň národem neplavců. Většinou se jedná o zakázky pro Department of Marine (něco jako ministerstvo námořnictví) nebo pro správce přístavů. Při měření je důležité hlídat si časy přílivu a odlivu, výškový rozdíl v hladinách dosahuje až čtyř metrů. Mořské dno při pobřeží se zaměřuje buď přímo metodou GPS, a to při odlivu (především při skočném odlivu, kdy je měsíc v úplňku či novu), a nebo ze člunu latěmi. Ve větších hloubkách se pak používá hydrografický sonar.</p> <p>Práce na stavbách je podobná jako práce v ČR. Snad jen bezpečnostní předpisy jsou v Irsku přísnější, samozřejmostí jsou reflexní bundy, ochranné přilby nebo pevné boty. Každý pracovník na stavbě včetně geodetů musí mít tzv. Safe Pass, což je průkaz, který dokládá, že jeho držitel absolvoval celodenní bezpečnostní kurz pořádaný úřadem práce.</p> <p>Oproti České republice je v Irsku většinou jednoduché identifikovat hranice pozemků, každé pole nebo pastvina bývá ohraničeno starou kamennou zdí a odvodňovacími příkopy. I při nové výstavbě bývá pravidlem, že dům je obehnán pořádnými zdmi. Je zcela běžné, že i v odlehlých a opuštěných horách narazíte na několik kilometrů dlouhé úseky starých kamenných zdí, šplhajících se strmými svahy až k vrcholům. Příliš mi irští kolegové nevěřili, když jsem jim popisoval lány polí v ČR a snažil jsem se jim osvětlit systém českého katastru nemovitostí a zjednodušenou evidenci parcel. Iři zkrátka od pradávna lpí na své půdě a pečlivě si střeží soukromí.</p> <p>V Irsku se díky Golfskému proudu a mírným zimám můžete setkat i se zajímavou vegetací, kterou byste tam jistě nečekali. V posledních týdnech pracuji na velké zakázce na pobřeží v jihozápadním Kerry. Jedná se o přestavbu golfového hřiště a výstavbu domků v areálu. Je vcelku zážitek vytyčovat nové golfové dráhy v neprostupné džungli tvořené rododendrony, stromovými kapradinami, bambusem, palmami či eukalypty.</p> <p>Dalším specifickým rysem měření v irské krajině je díky častým dešťům nepředstavitelně podmáčená půda. Všude mimo zpevněné plochy jsou nutností holínky, bez nich si v irských bažinách ani neškrtnete. Místní kolorit pak dokreslují všudypřítomná stáda krav, ovcí a koní, kterým se při práci v terénu prostě nevyhnete.</p> <p>Ještě něco málo k souřadnicovým systémům a bodovým polím. V Irsku se od roku 1975 používá souřadnicový systém Irish Grid (IG), který byl vytvořen na základě trigonometrických měření v letech 1958 - 1969. Irish Grid je první homogenní systém pro celé Irsko, nahradil do té doby používané samostatné projekce pro jednotlivá hrabství. V roce 2002 byl zaveden nový systém Irish Transverse Mercator (ITM), založený na elipsoidu GRS80 a plně kompatibilní s GPS. V praxi jsem se ale setkal pouze se systémem IG, otázkou tedy zůstává, kdy se ITM zaběhne do širokého použití.</p> <p>Bodové pole a státní mapová díla má na starosti Státní mapový úřad (Ordnance Survey Ireland - OSi). Staré trigonometrické body a nivelační značky se přestaly udržovat v devadesátých letech dvacátého století. Od roku 1996 v Irsku funguje nová síť 173 bodů určená metodou GPS, tzv. Passive GPS Network. Souřadnice bodů této sítě jsou určeny v ETRS89 i v systému Irish Grid a Irish Transverse Mercator. V roce 2003 přišla do provozu tzv. Active GPS Network, síť permanentních GPS stanic. V současné době funguje 23 stanic a stále se rozšiřuje. Data z těchto stanic jsou dostupná zdarma na internetu v RINEX formátu.</p> <p>V Irsku se příliš neopálíte ani neohřejete, zato ale téměř určitě narazíte na překrásnou přírodu se strmými útesy nebo zelenými pastvinami plnými ovcí a krav. Všeobecně jsou také Irové velice příjemní a slušní lidé. Nevadí-li vám tedy trochu deště a větru, vzhůru na zelený ostrov! </p> <p class='kurziva-odstavec'>Pozn. red.: Uvítáme i další příspěvky na téma práce v zahraničí od našich čtenářů, kteří využijí nabídek z inzerce na Webu Zeměměřiče.</p>

Ing. Petr Komůrka

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2598


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Ze zahraničí [Pošta]