[Home Page]

Podnikatelé a úředníci v Jmk společně

<p>Brno (22. 5. 2007): Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj pořádal seminář »Změny právní úpravy v oblasti zeměměřických činností pro účely katastru« v souvislosti s nabytím účinnosti nové vyhlášky č. 26/2007 Sb.</p> <p>Seminář byl určen jak pro vyhotovitele (ověřovatele) GP a jiných zeměměřických činností pro účely katastru z řad komerčních subjektů působících v Jihomoravském kraji, tak i pro potvrzovatele GP a zaměstnance přebírající výsledky zeměměřických činností na straně KÚ.</p> <p>Vzhledem k omezené kapacitě konferenčního sálu Katastrálního pracoviště Brno-venkov na ulici Úzké v Brně byla možná účast pouze pro zástupce z každé geodetické firmy a z každého KP. Výčet pozvaných firem byl převzat z databáze geodetických firem zveřejněné na webových stránkách časopisu Zeměměřič s kritériem vyhledávání pro Jihomoravský kraj (<a href='http://www.zememeric.cz/katalog'>www.zememeric.cz/katalog</a>). Pozvánka byla zveřejněna i na internetových stránkách KÚ.</p> <p>Účastníci měli možnost zaslat před akcí dotazy k předmětu semináře s ohledem na nutnost přípravy lektorů. Za posledních 10 let ojedinělá akce měla nebývalý ohlas. V redakci se snažíme o zpřístupnění zvukového záznamu, který jsme tam pořizovali, pro zájemce i z jiných krajů. Sledujte Web Zeměměřiče.</p>

(zs)

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2602


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]