[Home Page]

Knižní novinky

<h3>Zeměměřič K. na CD</h3> <p>Je všeobecně známo, že hlavní postavou světově proslulého románu »Zámek« pražského, německy píšícího spisovatele Franze Kafky je zeměměřič K. Snad právě proto by tuto knihu měli znát všichni budoucí i současní zeměměřiči. Zvláště ti, kteří se věnují aktivitám v oblasti katastru nemovitostí. Mladí adepti zeměměřického povolání často prohlašují, že na ně tato kniha působí depresivně a že kdyby věděli, co je v praxi čeká, nikdy by si zeměměřictví nezvolili za své životní poslání. Starší zkušení kolegové se naopak mohou přesvědčit, že byrokracie, se kterou se denně při výkonu svého povolání setkávají, není ničím novým. Pro ty z nás, kteří nemají čas na čtení románů, přichází teď vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis a.s. s nahrávkou četby tohoto románu na CD. Pozornosti si zaslouží i hvězdné herecké obsazení: Vladimír Dlouhý (zeměměřič K.), Jiří Lábus (Artur a Jeremiáš - figuranti), Vilma Cibulková (Frida), Taťána Medvecká (Olga), Václav Vydra (první hostinský), Pavel Landovský (druhý hostinský), Jan Hartl (učitel), Tomáš Töpfer (starosta), Arnošt Goldflam (tajemník Bürger), Nela Boudová (Gíza) a další. Bylo by nemilé, kdyby naši zahraniční kolegové ze zemí EU byli s tímto románem seznámeni lépe než čeští zeměměřiči. Toto CD by rozhodně nemělo chybět v žádné z mediaték našich geodetických firem.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Praha, 15. 5. 2007</p> <p class='kurziva-odstavec'>Václav Slaboch</p> <h3>Smlouva o dílo - 2. přepracované vydání</h3> <p class='kurziva-odstavec'>Autor: JUDr. Zbyněk Pražák; edice: Praktické právnické příručky; nakladatelství: Linde Praha; 2. vydání: duben 2007; ISBN: 978-80-7201-660-0; formát: A5, brožované; rozsah: 224 stran; cena: 320 Kč; obj. kód: 4071</p> <p>Kniha podrobně rozebírá současnou právní úpravu uzavírání smluv o dílo podle obchodního zákoníku. Vysvětluje aspekty procesu jejího uzavírání z pozice objednatele i zhotovitele. Zdůvodňuje, proč neexistuje obecně platný »nejlepší« vzor smlouvy, »nejlepší« možnost či »nejsprávnější« postup. Publikace obsahuje odkazy na množství judikátů Nejvyššího soudu ČR a zevšeobecnění vyplývající z odůvodnění judikátů. Autor zobecňuje konkrétní příklady z praxe, na nichž ukazuje správný přístup k uzavírání smluv o dílo, přičemž důvod vzniku problémů vznikajících kolem plnění smlouvy o dílo vidí zejména v nedostatečné přípravě obou stran při uzavírání smlouvy. Publikace rozebírá varianty určení ceny za dílo a způsobu její úhrady včetně způsobu dokončení díla a úhrady ceny při prohlášení konkurzu na majetek objednatele či zhotovitele. Dále popisuje možnosti stran smlouvy při vlastním provádění díla, jejich jednotlivá práva, možnosti kontroly objednatelem, odpovědnost zhotovitele, způsoby přebírání díla a v neposlední řadě též varianty realizace odstoupení od smlouvy o dílo a následky takového odstoupení. Kniha je určena zejména smluvním stranám smlouvy o dílo a jejich právním zástupcům.</p>

redakce

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2609


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Přečtěte si [Pošta]