[Home Page]

Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007

Spolek zeměměřičů Brno, ČSGK a časopis Zeměměřič, mediální partner akce, zvou všechny geodety na 43.geodetické informační dny v Brně ve dnech 1.-2. listopadu 2007.

Program jsme se snažili nabít zvučnými jmény a zajímavými tématy v dokonalém prostředí Spořitelní akademie v Brně.

Odborné přednášky ve čtvrtek (10:00-17:00)
Slavnostní zahájení
• Vystoupení představitelů ČÚZK a VÚGTK (Karel Večeře, František Beneš)
• Digitalizace katastrálních map - úkol resortu ČÚZK do roku 2015 (Karel Štencel, ČÚZK)
• Změny předpisů v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí… (Bohumil Janeček, ČÚZK)
• 50 let činnosti Geodetické observatoře Pecný VÚGTK a současný výzkum v geodézii (Jaroslav Šimek, VÚGTK)
• Implementace směrnice INSPIRE a resort ČÚZK (Ivana Valdová, ČÚZK)
• Základní báze geografických dat České republiky (Karel Brázdil, ZÚ)
• Novinky v produkci Zeměměřického úřadu (Petr Dvořáček, ZÚ)
• SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba (Dušan Ferianc, GKÚ)
• Aktuální stav sítě GPS - CZEPOS (Jan Řezníček, ZÚ)

Společenský večer (18:00 – 23:00)

Odborné přednášky v pátek 2.11.2007 (9:00-14:00)
• Úloha kartografie a geoinformatiky v krizovém managementu (Milan Konečný, MU Brno)
• Jak rostlo Brno - v mapách (Milena Flodrová)
• Letecké mapování ČR technologií IFSAR (Zdeněk Hotař, Geodis Brno, s.r.o.)
• Software na zpracování mračen bodů z laserového skenování (Martin Štroner, Bronislav Koska, ČVUT)
• Programové možnosti zpracování prostorových dat v oblasti inženýrské geodézie (Jiří Pospíšil, Tomáš Křemen, Bronislav Koska, ČVUT)
• Geodetické práce v přípravné fázi stavby sedačkové lanovky (Jaroslav Šíma, ŽU)
• Geodetické činnosti při monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR (František Nádeníček, Geocomp, s.r.o)
• Železniční tunel Lötschberg a jeho vytyčování (Pavel Hánek, ČVUT)


Po dobu konání akce bude probíhat odborná výstava.

Spolek zememeričů Brno

vyvěšeno: 18.09.2007
poslední aktualizace: 19.09.2007
ID článku: 2660
další informace:www.spolekzememericubrno.cz
www.zememeric.cz/diar

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zememeričů Brno a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GIS
GPS Z domova
[Pošta]