[Home Page]

50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie

První výsledek kosmické geodézie přišel z Československa, neboť profesor Buchar z pozorování Sputniku dopočítal tzv. dynamické zploštění Země.
Klasická nebeská mechanika konstatuje, že zploštění centrálního tělesa (v našem případě Země) nutně vede k časovým změnám dráhy tělesa, obíhajícího po eliptické dráze kolem centra.
Bucharovo "kosmicko-geodetické" určení dynamického zploštění Země je prvním výsledkem kosmické geodézie v celosvětovém měřítku a je na místě jistá národní zeměměřická hrdost. Této významné události se bude věnovat článek v časopise Zeměměřič 11/2007 od ing. Karského.
Ale již říjnové číslo Zeměměřiče se věnovalo družicím. Snad prvně vyšly v tomto časopise i vzorečky s integrály a nepozorný čtenář si mohl myslet, že se "Zeměměřič přetváří v GAKO". Pozornému čtenáři ale neuniklo, že pracovníci ZČU bádají nad velice vtipným a elegantním ovládáním družic na oběžné dráze. Budiž oba články pro některé geodety vzpomínkou na učební předmět kosmická geodézie a pro ostatní připomenutí celosvětově významných počinů českých zeměměřičů.

redakce

vyvěšeno: 05.10.2007
poslední aktualizace: 23.10.2007
ID článku: 2674


Z časopisu Zeměměřič č. 07-10
[Server]
DPZ
Školství Historie
Zajímavosti
[Pošta]