[Home Page]

Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu

Na Setkání geodetů v červnu 2007 ve Skalském dvoře se hovořilo také o kvalitě práce v katastru nemovitostí. Naléhal jsem zde na ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK, ing. Lumíra Nedvídka, abychom o kvalitě geodetických prací v katastru nemluvili jen obecně, ale abychom to demonstrovali třeba na práci inspektorů ZKI a konkrétních případech porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Odbor kontroly a dohledu dokonce převzal cenu časopisu Zeměměřič k sobě do úschovy, aby ji načal až rubriku „Z rozhodovací praxe“ na Webu Zeměměřiče naplní dalšími příklady (od roku 2006 jich je již 7!).

Ve Skalském dvoře jsem se zúčastnil ve větším hloučku u kávy v hale hotelu diskuze ve zcela obecné rovině o problému, který se týkal možných vad a chyb v GP. Nepadala žádná jména ani žádné konkrétnosti a diskuze byla vedena ve zcela obecné rovině. Jeden pražský geodet uváděl jako příklad také GP na zaměření několika desítek vojenských bunkrů a velké potíže při měření pro KN.

Když jsem s odstupem několika měsíců shlédl anonymizovaný dokument IMZKI č. 73, spojil jsem si to s tím, co jsem ve Skalském dvoře od onoho majitele firmy slyšel, a pokusil se přinést i pohled postižené strany.

Postižený ÚOZI dostal za bunkry pokutu 60 000 Kč. Přečtěte si následující článek, který je psán a citelně krácen podle informativního materiálu ZKI (IMZKI) o aplikaci vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění platném v roce 2004, a na Webu Zeměměřiče se můžete ke kauze vyjádřit a hlasovat. Otázka zní: Je pokuta 60 000,- Kč nepřiměřeně velká? Plné znění materiálu IMZKI č. 73, kde je daleko více příkladů chyb GP, naleznete na www.zememeric.cz/zrozhodovacipraxe
Komentovat případ lze na www.zememeric.cz/chat/bunkry.php

redakce

vyvěšeno: 24.10.2007
poslední aktualizace: 03.12.2007
ID článku: 2699
další informace:www.zememeric.cz/chat/bunkry.php
www.zememeric.cz/zrozhodovacipraxe
www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki073.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
[Server] Katastr nemovitostíSborník rozhodnutí [Pošta]