[Home Page]

Nová verze KOKEŠe a PROLANDu

Nové verze programů obsahují řadu rozšíření a úprav stávajících funkcí. Vylepšení a úpravy uživatelé využijí především při zpracování geometrických plánů. Další, ihned patrné změny se týkají plošných elementů - byly výrazně rozšířeny tabulky výplní ploch.

Uživatelé programu PROLAND se mohou těžit z nové funkce Rebonitace, která zobrazuje přehled změn bonitních dílů parcel. Naprostou novinkou je možnost exportu těchto změn formou změnových vět VFK do katastru nemovitostí.

Zaktualizován byl číselník katastrálních území a změn doznaly tabulky ploch WKOKES a UPLAN (všechny odstíny tabulky barev, různé šrafování, v UPLAN výplně vzorem - 14 různých vzorů). Při importu shp souborů je nově přidána podpora kódování češtiny.

Kompletní přehled změn včetně instalačních souborů je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 27.01.2008
poslední aktualizace: 29.01.2008
ID článku: 2785
další informace: www.gepro.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] Software [Pošta]