[Home Page]

Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)

ČÚZK začal ve zkušebním provozu poskytovat webové mapové služby (WMS) pro katastrální mapy. Volné poskytování této služby je souladu s navrženou novelou vyhlášky o poskytování údajů z KN č.162/2001. Zkušební verze služby WMS KN je dostupná na adrese http://wms.cuzk.cz/wms.asp (getCapabilities: http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&request=getCapabilities).

WMS KN používá identické úložiště skenovaných map jako „Dálkový přístup“ a poskytuje grafická data digitální katastrální mapy (DKM) a orientační mapy parcel (OMP). Vektorová data (DKM, zákres změn a definiční body) jsou získávána formou výstupů z centrální databáze. V současné době je naplněna daty celá ČR, v počáteční fázi se počítá s obnovou vektorových dat v intervalu cca 14 dní.

Zkušební provoz

Cílem zkušebního provozu je zdokonalení poskytovaných služeb co se týče datového obsahu, technologického zázemí a prověření dostupnosti a odezev. Uvedený zkušební provoz WMS KN plynule přejde do ostrého nasazení k datu platnosti novely zmíněné vyhlášky. Budeme Vám vděčni za jakékoliv připomínky k provozu i technické specifikaci, které, prosím, směřujte na e-mailovou adresu cuzk.wms@cuzk.cz.

Technická specifikace WMS služby nad katastrálními daty

ČÚZK poskytuje bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí prostřednictvím WMS (Web Map Services) podle standardu Open Geospatial Consortium. Jsou podporovány funkce GetCapabilities a GetMap podle verze 1.1.0 standardu.

redakce

vyvěšeno: 01.02.2008
poslední aktualizace: 13.02.2008
ID článku: 2788
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Kartografie
Internet
[Pošta]