[Home Page]

Novela katastrálního zákona

V současnosti je situace taková, že prakticky kdokoliv má možnost zjišťovat vlastnická práva k pozemkům nebo nemovitostem. Novela by měla zajistit poskytování těchto informací pouze žadatelům, kteří se identifikují a sdělí účel pro jaký informaci potřebují. Běžných výpisů z katastru nemovitostí s údaji v rozsahu jednotlivých nemovitostí se navrhované změny netýkají.

Ročně vyřídí katastrální úřady asi 1,7 mil. požadavků v listinné podobě a prostřednictvím dálkového přístupu ve formě úředních elektronických výstupů označených tzv. elektronickou značkou, která je ekvivalentem zaručeného elektronického podpisu.

Novela zákona počítá s tím, že kontrolu podaných informací a případné zneužití výstupů by měl provádět Úřad pro ochranu osobních údajů. Hlavním úkolem novely je zvýšit kontrolu nad poskytováním některých dat při zachování zásady veřejnosti katastru. Nebude možné nahlížet přímo do sbírky listin, poskytovány budou pouze kopie listin na základě písemné žádosti. Bude tak plná kontrola nejen nad tím, kdo získává jaké údaje o přehledu vlastnictví z území České republiky, ale i ze sbírky listin.

Do návrhu novely o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem byla zařazena i novela zákona o správních poplatcích o opatřeních k urychlení digitalizace katastrálních map. V České republice je tento poplatek na úrovni 500,- korun jedním z nejnižším v Evropě a od roku 1994 se nezvýšil. Například v sousedním Slovensku tento poplatek činí v průměru 2.000,- Sk za vklad. Zvýšený výnos z těchto poplatků by měl být použit především na urychlení digitalizace katastrálních map.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 02.03.2008
poslední aktualizace: 10.03.2008
ID článku: 2814
další informace: portal.gov.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]