[Home Page]

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království a je po členech RICS vyžadováno a členství je podmíněno úspěšným složením zkoušek

Souběžně s tímto článkem na Webu Zeměměřiče (viz link dole) zveřejňujeme překlad textu v PDF, který popisuje současnou situaci ve Spojeném království. V podstatě se však jedná o diskusi o současném stavu CPD v anglické profesní organizaci známé pod zkratkou RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Podmínkou členství v RICS je složení odborných zkoušek. RICS působí celosvětově, má v současnosti více než 140 tisíc členů a pobočky v mnoha zemích světa, včetně Česka! Členové pražské pobočky RICS si stěžují, že v Česku neexistuje kvalitní profesní vzdělání v oblasti nemovitostí a nabízejí pomoc českým vzdělávacím institucím v této oblasti. V Česku se k RICS hlásí v současné době celkem 7 organizací, které působí na našem území a nabízejí své služby podle britských standardů a získávají tak bez velkých problémů nejlukrativnější zakázky pro zahraničení investory v Česku. V předkládaném dokumentu je zdůrazňováno, že CPD by nemělo být pouze formálním honem za získání kreditů, ale prokazatelným nástrojem pro získání potřebných profesních znalostí. V zásobě máme ještě informace o stavu této problematiky ve Švédsku, USA a Austrálii. Celý seriál směřuje k návrhu přístupu k CPD v Česku, který pak bude předložen k diskusi členům ČSGK, KGK a CAGI.

CPD v praxi, které bylo publikováno jako příloha k Publikaci FIG č. 15, se v tomto díle týká Spojeného království. Časopis Zeměměřič přináší na svých stránkách nejenom informace ze „zkušené“ našich krajanů u zahraničních firem, ale snaží se i ozřejmit čtenářům postoje a chápání profesního vzdělávání v zahraničí. Jestliže jste si v minulém Zeměměřiči přečetli článek Zeměměřičem ve Walesu, je třeba si následně i představit teze tamní profesní organizace, které se týkají profesního vzdělávání. V případě Spojeného království je po členech této profesní organizace vzdělávání vyžadováno a členství v RICS je podmíněno úspěšným složením zkoušek. Ruku v ruce s těmito požadavky stoupá i vážnost zeměměřické profese. A o tu by nám všem a našim profesním organizacím (ČSGK, KGK, CAGI, SAGI, KS, Spol. důlních měřičů…) mělo jít především.
Celé znění článku Václava Slabocha "Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království" naleznete na Webu Zeměměřiče a je v dvojjazyčné česko – anglické úpravě a můžete si na něm vyzkoušet svoji angličtinu. Více viz link dole.

redakce

vyvěšeno: 26.03.2008
poslední aktualizace: 31.03.2008
ID článku: 2842
další informace: http://www.zememeric.cz/pdf/cpd_anglie.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server]
Různé
Školství ČSGK
KGK
[Pošta]