[Home Page]

Svět knihy 2008

Od 24.do 27. dubna 2008 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha - Holešovice koná již 14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival SVĚT KNIHY PRAHA. Jako každý rok se veletrhu účastní i nejvýznamnější české a slovenské kartografické společnosti.

stánek L611
Freytag & Berndt
Vydavatelství a distribuce automap, autoatlasů, plánů měst, turistických a cykloturistických map a turistických průvodců.
GeoClub, s.r.o.
Distributor map a atlasů.
SHOCart s.r.o.
Kartografické vydavatelství.

stánek P101
Geodézie ČS, a.s., Kartografické nakladatelství
Nakladatelská a vydavatelská činnost v oboru kartografických produktů, tiskových i digitálních. Produkce v základních edičních řadách. Kartografická výroba na zakázku. Prodej kartografických dat.
Kartografie PRAHA, a.s.
Tradiční výrobce atlasů, lexikonů, turistických map, průvodců a plánů měst.

stánek P107
Marco Polo, s.r.o.
Mapy, atlasy, průvodce, distribuce a vydavatelství, kartograf. výrobky.

stánek P408
VKÚ, a.s., Harmanec
Tiskárna a knihárna - hárkový ofset do formátu A0 (890 x 1260 mm), vazby V2, V4, V8, spirála - knihy, časopisy, katalogy, plakáty, mapy. Kartografické vydavatelství (turistické mapy, automapy, autoatlasy, mapy měst, atlasy světa, školní atlasy).

stánek P405
Žaket - Ivo Novák
Vydavatel map (Praha, ČR), vodovzdorných cyklomap, tiskárna.

Na stánku P506 vystavuje společnost Avant Promotion s.r.o., která je hlavním organizátorem mezinárodního festivalu Tourmap 2008, mezinárodní soutěžní přehlídky map, průvodců a nově i cestopisů. Slavnostní vyhlášení této soutěže proběhne v pátek 25.4. od 10:00 do 10:50 v Literární kavárně v pravém křídle Průmyslového paláce.

V pátek 25.4. od 11.00 do 12.50 se v Literárním sálu v levém křídle Průmyslového paláce uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku kartografické soutěže Mapa roku. V rámci pořadu bude také připomenuta celá desetiletá historie soutěže a budou rozdána i jubilejní ocenění.

Stejný den ve 14:00 se bude na stánku společnosti Kartografie Praha (P101), a.s. křtít již 4. díl Cestománie. JIž ve čtvrtek 24.4. bude na stánku společnosti Freytag & Berndt (L611) podepisovat svou knížku Třetí Everest pražský primátor Pavel Bém a v neděli 27.4. na tomtéž stánku se veřejnost může zúčastnit křtu nového dílu Toulavé kamery. Po dobu konání veletrhu se stejně jako minulý rok mohou návštěvníci zapojit do zábavného testu S mapou Světem knihy aneb orientujeme se na výstavišti, který připravila kartografická společnost Žaket (stánek P405).

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 21.04.2008
ID článku: 2868
další informace: www.bookworld.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server] KartografieZ domova [Pošta]