[Home Page]

Svátek patrona zeměměřičů

je 3. července na Svatého Tomáše – apoštola, který žil v 1. století a jinak mu říkali také Didymos, neboli Dvojče. Původním povoláním byl rybář. Když se Ježíš chtěl vrátit do Judska, kde ho nedávno málem ukamenovali, všichni apoštolové se báli, jediný Tomáš statečně řekl: "Pojďme i my, abychom zemřeli spolu s ním!" (Jan 11,7-16).

Nejslavnější zmínka v Bibli o svatém Tomášovi se váže k tomu, co se stalo po Kristově zmrtvýchvstání, kdy Tomáš pravil: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." Osmého dne byl Ježíš opět mezi učedníky, ukázal Tomášovi své rány a řekl mu také: "Nepochybuj a věř!... Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili."(Jan 20, 19-29)

Svatý Tomáš - apoštol je patronem:
architektů, stavebních dělníků, geometrů - zeměměřičů, konstruktérů, tesařů, zedníků, kameníků, teologů, při bolestech zad, za dobrý sňatek, proti pochybnostem, slepých, nevidomých, Indie, Pákistánu.

Napište nám do redakce, jak oslavíte svátek našeho patrona vy.

Od roku 2008 pravidelně vyvěšujeme tento článek v předvečer svátku patrona zeměměřičů.

redakce

vyvěšeno: 29.05.2008
poslední aktualizace: 02.07.2017
ID článku: 2909
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2095
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2084
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2132
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2611
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4284


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server]
Různé
Historie Zajímavosti
[Pošta]