[Home Page]

Vedra a pití na pracovišti

Když byla na přelomu června a července v ČR tropická vedra, zajímalo nás, jak některé geodetické firmy plní nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, neboli PITNÝ REŽIM.

Doporučujeme k prostudovaní www.pamservis.cz/?cid=193514&fromemail=1 . Dotázané firmy pití zaměstnanců při tropických dnech nad 30 st. C mají vyřešené v drtivé míře vodními automaty na studenou a teplou vodu. Problém ale nastává v evidenci tropických dnů. Někdo zakládá výstřižky z novin, což prý daňové kontroly neuznávají, jiní tiskli výpisy dnů z Českého hydrometeorologického ústavu a ve velké míře tropické dny firmy vůbec nesledují a celoročně veškeré pití financují ze zisku, neboť je "sledování teplot nad 30 stupňů vyčerpává více než samo tropické počasí". Hodil by se prý na konci léta nějaký přehled po krajích s teplotami nad tuto hranici, ale to nikdo nedělá.

Právě toto nás inspirovalo a redakce oslovila "nejvyššího" českého meteorologa RNDr. Radima Tolasze, aby to v září zveřejňovali. Ředitele ČHMÚ známe z loňské konference společnosti Arcdata Praha, kde představil Atlas podnebí ČR. O výsledku vás budeme informovat.

redakce

vyvěšeno: 07.07.2008
ID článku: 2972
další informace:www.pamservis.cz/?cid=193514&fromemail=1
www.chmu.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] RůznéVševědna [Pošta]