[Home Page]

Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě

OSTRAVA - V nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ve dnech 18. a 19. září 2008 proběhne X. mezinárodní konference, která může být pro vás zajímavá, neboť bude zaměřena na Geodézii a kartografii v dopravě.


Uveřejňujeme program přednášek a další podrobnosti.

P O Z V Á N K A

Český svaz geodetů a kartografů
Slovenský zväz geodetov
Vysoká škola báňská – TU Ostrava

si Vás dovolují pozvat

na X. mezinárodní konferenci

Geodézie a kartografie v dopravě

Nová aula VŠB - TU Ostrava
ve dnech 18. a 19. září 2008

Konference se koná pod záštitou:
Ing. Ivo Vykydala - náměstka ministra dopravy ČR
prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. – rektora VŠB – TU Ostrava
prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. – děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační pokyny
Místo konání
Nová aula VŠB – TU Ostrava, 17 listopadu č.15, Ostrava – Poruba, 708 33
Ubytování
Ubytování na kolejích VŠB-TU Ostrava není obsaženo ve vložném, účastníci si jej zajišťují samostatně nejpozději do 10.9.2008. Rezervace je možná telefonicky, faxem, písemně nebo elektronicky na uvedených kontaktech:
tel. + 420 597 323 149, +420 777 603 955, fax + 420 596 918 589,
e-mail: sylva.talackova@vsb.cz; Heslo : GEODETI

Vložné
Základní vložné ………………………. 2 450,- Kč
Členové ČSGK (individuální i kolektivní) ……. 2 250,- Kč
Člen Informačního centra ČSGK ……………… 1 225,- Kč
Přednášející (pouze 1 z autorů) ………………... 1 600,- Kč
Studenti VŠ ……………………………………. 900,- Kč


Ve vložném jsou obsaženy veškeré výdaje organizátora včetně sborníku CD-ROM. Vložné neobsahuje ubytování, parkování a dopravu.
Český svaz geodetů a kartografů NENÍ plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1937568329/0800,
Konstantní symbol: 0308; Variabilní symbol: 180908,
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329; BIC: GIBCZPX

Kontakty
Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČ 00552739
sekretariát ČSGK – tajemnice:
Ing. Jana Chudobová, tel. + 420 221 082 374, + 420 728 750 494
e-mail: geodeti@csvts.cz

Tématická komise konference:
Ing. Václav Šanda (ČSGK, Gefos a.s.)
Ing. Štefan Lukáč (SZG, STU Bratislava)
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně)

Uzávěrka přihlášek včetně vložného
Nejpozději do 10.09.2008
Elektronická adresa přihlášky: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A36/

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A36/
Doprava: Tramvaj č. 7, 8, 17 od nádraží Ostrava – Svinov, směr Vřesinská-Poruba(stanice „Areál VŠB“) Podrobněji se lze orientovat na mapových serverech www.mapy.cz, www.maps.google.com. Parkování na parkovišti u Nové auly.

Český svaz geodetů a kartografů
Slovenský zväz geodetov
Vysoká škola báňská – TU Ostrava

PROGRAM
X. mezinárodní konference

Geodézie a kartografie v dopravě

Čtvrtek 18.9.2008

08:30 - 10:00 Prezence účastníků
10:00 - 10:30 Zahájení konference
10:30 - 11:30
Vykydal, I. (Ministerstvo dopravy ČR)- Úvodní projev náměstka ministra dopravy ČR
(MD SR)
Úvodní projev zástupce SR

11:30 - 12:00 Přestávka s občerstvením

12:00 - 13:00 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Kožár, J.-Čuchtová, M.-Kožárová, M.-Mocko, S.( GEO-KOD, s.r.o., Bratislava)
Geodetické práce na železničných koridoroch v SR


Šíp, M.-Utíkal, Z. (SŽG Olomouc)
Železniční bodové pole

Havlíček, R.-Talácko, M. (SŽG Olomouc)
Implementace geodetických metod pro práce na železničním svršku u české železnice


13:00 - 14:00 Oběd

14:00 - 15:20 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Hodas, S.(Katedra geodézie SvF ŽU ‚Žilina)
Kontrola priestorovej polohy prechodnic v železničnom stavitelstve

Jemelka, L.-Dostál, I. (SŽG Olomouc)
Zabezpečení procesu oddělování pozemků u železnice v celosíťovém rozsahu s využitím IT technologií

Ježko, J.-Sokol, Š.-Bajtala, M.( Katedra geodézie SvF ŽU STU Bratislava)
Geodetické podklady pre obnovu a rekonštrukciu mostných objektov cez rieku Ipel

Vřešťálová, L. (KERS s.r.o)
Geodetické práce při přípravě a montáži lanové dráhy

15:20 – 15:50 Přestávka s občerstvením

15:50 - 17:10 TUNELY, VOZIDLA, ARMÁDA, LETECTVÍ
Hlaváček, P. (Angelmaier s.r.o.)
Geodetické práce při výstavbě tunelů na pražském okruhu

Apeltauer, T., Bureš, J., Holcner, P., Macur, J. (VUT v Brně)
K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod

Marša (CZ army)
Geodézie v dopravě v armádě ČR

Janeček, R. (Správa letiště Praha, s.p.)
LetGIS - Geografický informační systém Správy letiště Praha, s.p.


17:10 – 18:00

Prezentace SPONZORŮ

19.30 - 01:00 Společenský večer

Pátek 19.09.2008

9:00 - 10:20 DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE
Sobotka,P. (Pragoprojekt a.s.)
Geodetické práce pro projekt pozemních komunikací z pohledu projektanta

Hardoš, J.(SIGEO, s.r.o. Bratislava)
3D základná mapa dialnice - virtuálna realita

Štefka, Z. (GRID s.r.o.)
Silniční okruh kolem Prahy – Překonání údolí Vltavy na jihu

Šíma, J. (Katedra geodézie SvF ŽU Žilina))
Geodetické sledování deformací svahu rýchlostní cesty R1 Žarnovica - Nová Baňa

10:20 – 10:50 Přestávka s občerstvením

10:50 - 11:30 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Fuchsová, J. (Povodí Moravy)
Geodézie ve vodním hospodářství

Rucký, A., Pšenička, J. (Geoobchod, s.r.o., Geovap spol s r.o.)
Kontrola vodních cest Povodí Vltavy s využitím měřící lodě Valentýna II.

11:30 - 11:45 Přestávka

11:45 - 13:30 MOSTY
Hostinová, A.-Kopáčik, A.-Kyrinovič, P. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)
Využitie nových meracích technologií pri zaťažovacej skúške mosta

Vřešťál, J. (KERS s.r.o.)
Zátěžová zkouška zavěšeného dálničního mostu přes Antošovická jezera

Szabó, R.-Beňo, J.-Wirth, M. (Doprastav a.s Bratislav)
Využitie moderných technologií při výstavbe dialničného mosta technológiou vysúvania

Sláma, J. (GK Sláma)
Montáž atypické ocelové mostní konstrukce na dálnici D47 u Bohumína

Lukáč, Š. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)
Gigant mostného stavitelstva v juhofrancúzskom meste Millau

13:30 Závěr konference


13:45 - 14:45 Oběd

Petr Skála s využitím informací organizátorů

vyvěšeno: 17.07.2008
poslední aktualizace: 02.09.2008
ID článku: 2983
další informace: vimevite.cz/index.php?list=3&ida=549

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]