[Home Page]

Další rytíř v oboru geodézie a kartografie

Všichni jistě známe ještě ze školy jméno vynikajícího českého geodeta, topografa, kartografa, statistika a pedagoga prof. PhDr. Dr. tech. h. c. Karla Františka Edvarda rytíře Kořistky.

Pokud si ve vyhledávači Google zadáte „rytíř site:www.zememeric.cz“, zjistíte, že na Webu Zeměměřiče naleznete ještě rytíře, profesora Františka Josefa Gerstnera - zakladatele Pražské polytechniky. Dne 5. 5. 2006 byl doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., (prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) a vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně), dekorován titulem „Rytíř brazilské kartografie“.

V pátek 20. června 2008 do tohoto rytířského výčtu přibyl ještě ing. František Janovský. Na litoměřické radnici za účast českého velvyslance na Filipínách Jeho excelence Jaroslava Ludvy byl ing. Janovský pasován zástupci filipínského lidu na Rytíře Řádu José Rizala. „Bylo to tak narychlo, že jsem nikoho ani nemohl pozvat. Do Litoměřic přijel „nejvyšší Rizal“ z Bruselu. Ceremoniálu se účastnil i filipínský velvyslanec v ČR a třeba i náš starosta“, řekl František Janovský a pokračoval v popisu události: „Do místnosti mě přivedli se zavázanýma očima. Následoval obřad a ani nevím jestli o něm smím mluvit.“ František Janovský, který je externím fotografem naší redakce, ještě připojil neuvěřitelné sdělení: „Filipínci jsou zlatí, dali mi k tomu jako věcný dar nového Mercedesa.“

František Janovský se v dění kolem Dr. Rizala angažuje již od roku 1996 (stého výročí jeho zavraždění). Dr. José Rizal je na Filipínách a v celém demokratickém světě uctíván jako jedna z nejsvětlejších postav moderních světových dějin, jako symbol boje za svobodu svého národa a jako symbol největší oběti, jakou může jedinec svému národu přinést. Vytvoření objektu k připomenutí pobytu Dr. José Rizala v Litoměřicích vřele přijalo filipínské velvyslanectví i filipínská vláda. GEOS Litoměřice tak chtěl konkrétním skutkem vyjádřit svůj postoj k boji za ubránění humanity, svobody a demokracie proti primitivismu, barbarství a totalitě. Odhalení busty se stalo okamžikem, ve kterém si lidé uvědomují svoji sounáležitost, vzájemnost a odpovědnost.

redakce

vyvěšeno: 25.07.2008
ID článku: 2995
další informace:http://www.google.cz/search?q=ryt%C3%AD%C5%99+site%3Awww.zememeric.cz&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
www.geos.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Různé
Zajímavosti Z domova
[Pošta]