[Home Page]

Google Earth a glóbus ďábla Wolanda

Zadáme-li inernetovým vyhledávačům (a nemusí to být Google) požadavek “Google Earth”, dostaneme přes sto tisíc odkazů na články, které na webu tento systém popisují, vychvalují, kritizují, sdělují zkušenosti autorů s ním, nebo se o něm jen zmiňují. Najdou se i texty Zeměměřiče. Nenašel jsem však na internetu článek Alexandra Michajloviče Berljanta o vlastnostech vizualizace [1] (zkrácený překlad [2]), kde je kromě několika kritických poznámek i půvabná zmínka o jedné literární souvislosti Google Earth (dále jen “GE”) - a to s glóbusem ďábla Wolanda. Ten je klíčová postava románu Michaila Afanasjeviče Bulgakova (1891 – 1940) Mistr a Markétka, což je posmrtně (poprvé roku 1966) vydané “filozofické románové podobenství o osudu umělce v dehumanizovaném společenském systému, paralelně rozvíjející parafrázi biblického příběhu a faustovského tématu a zkarikovaný, fantaskně groteskní obraz mravů meziválečné Moskvy” (Encyklopedie Diderot 2001 – CD ROM). Ruský originál (viz např. [3]) má od roku 1969 zatím asi 9 českých vydání, přičemž poslednímu překladu [4] někteří vyčítají jisté nepřesnosti, neznalost českých “bulgakologických pramenů” apod. My však se nebudeme zabývat úvahami o teorii a kvalitách překladů, ani podrobněji reprodukovat obsah díla (najdeme jej i na webu), ale věnujeme se jen zmíněnému glóbusu (vcelku sympatického) ďábla Wolanda, který v té meziválečné Moskvě způsobil značný rozruch, přičemž autor (s pomocí Mistrova románu) nás občas zavede i do Jeruzaléma v čase Pilátova procesu s Ježíšem, a spolu s Markétkou (Mistrovou milou) na velkolepý ďáblův bál. Následující citace o glóbusu, podobném GE, podrobnější než v [1, 2] uvedu ve vlastním překladu z [3] a pro zájemce o širší souvislosti k nim přidám odpovídající stránky posledního (asi) českého překladu [4].

Woland měl pozoruhodný glóbus! Byl “... jakoby živý a z jedné strany sluncem osvětlený (str. 258), tak dokonale udělaný, že modré oceány se na něm vlnily a čepička na pólu spočívala jako skutečná, z ledu a sněhu (str. 260).” GE také dokáže osvětlit celou viditelnou část Země i detaily krajiny, a modré oceány se sice přímo nevlní, jen místy ukazují vlnky v okamžiku pořízení satelitního snímku, ale zato ukazují struktury dna moří a oceánů. Ani arktický plovoucí led, pravda, nevidíme, ale Grónsko, Antarktida a vysokohorské ledovce jsou docela přesvědčivé. Glóbus sloužil Wolandovi jako zdroj aktuálních informací o světě, nezbytných pro ďáblovu činnost. Petruška Šustrová [5] naopak k tomu glóbusu přirovnala současné televizní zpravodajství: “Jakmile někde začne válka, jako by onen region ozářily pomyslné reflektory, a my se večer co večer dozvídáme nové podrobnosti o zemích, na něž se většinou jen matně pamatujeme ze školních hodin zeměpisu. Díváme se na dobývání měst, o jejichž existenci většina z nás do té doby neměla tušení...” Jako bychom slyšeli Bulgakovova Wolanda, jak říká Markétce: “Tak na příklad, vidíte ten kousek země na břehu oceánu? Hleďte, zalévají ho plameny. Začala tam válka. Když přiblížíte oči, uvidíte i podrobnosti.

Markétka se naklonila ke glóbusu a uviděla, že se čtvereček země zvětšil, pestře vybarvil a jakoby změnil v plastickou mapu. A pak spatřila stužku řeky a nějakou osadu u ní. Domek, veliký jako hrášek, vyrostl do velikosti krabičky sirek. Náhle a bez hluku střecha toho domku vylétla nahoru s mračnem černého dýmu, stěny se zhroutily a z patrového domku nezůstala než hromádka, ze které se valil černý dým. Markétka ještě přiblížila pohled a rozeznala malinkou ženskou postavu, ležící na zemi, a vedle ní, v louži krve, maličké dítě s rozhozenými ručkami... (str. 262-263).”


GE, složená z nesčetných snímků z různých dnů, zatím (na štěstí) ještě neukazuje aktuální stav v místech válečných či etnických srážek, kterých je, zdá se, stále dostatek (jak to jistě dovedou průzkumné družice – pro “autorizované” uživatele). Ale můžeme “přiblížit pohled” (třeba kolečkem myši) a na mnohých částech zeměkoule spatřit až jednotlivé domy, auta i lidské postavy, nebo jejich stíny tam, kde byly v čase pořízení snímků. A tak si můžeme prohlédnout ruský válečný přístav Severomorsk (odkud roku 2000 vyplula na poslední plavbu ponorka Kursk), či park se stromy, cestami a centrálním altánem ve vnitřním pětiúhelníku Pentagonu, a změřit si, že má (ten vnitřní pentagon) stranu o délce asi 109 m. Krásnými přelety, kdy se pod námi glóbus otáčí a my nejprve stoupáme do výšky, a pak se snášíme dolů, se můžeme přesunout třeba k Eiffelově věži či Louvru (s tou skleněnou pyramidou), podívat se na okolí svého bydliště, nebo na fotorealistické modely některých staveb (třeba Národní muzeum či chrám sv. Víta na Pražském hradě).

Podivujme se tedy s Petruškou Šustrovou tušením Michaila Bulgakova, který nemohl nic vědět o televizi, a po A. M. Berljantovi konstatujme podobnost Wolandova glóbusu a systému Google Earth. Možná nás napadne ještě jedna “ďábelská” vlastnost této Globální Země: nebezpečí až chorobné závislosti na jejím prohlížení...


Literatura:
[1] Berljant, A. M.: Svojstva vizualizacii kak sposoba modělirovanija geoizobraženij. In: Geod. i Kartogr., č. 12 (2005), s.43-52.
[2] Berljant, A. M.: Vlastnosti vizualizace jako způsobu modelování geografických zobrazení. Z [1] přeložil: G. Karský (zkráceno). VÚGTK - Novinky zeměměřické knihovny č. 4/2006, http://www.vugtk.cz/nzk/c4-06/berljant.htm .
[3] Bulgakov, M.: Mastěr i Margarita, http://lib.ru/BULGAKOW/master.txt . (Je vystaven text rukopisu v poslední autorově úpravě, s doplňky a opravami, které ještě diktoval své ženě pět dnů před smrtí.)
[4] Bulgakov, M.: Mistr a Markétka. Přeložil Libor Dvořák. Edice Světová literatura Lidových novin, nakl. Euromedia Group k.s., Praha 2005 (vydání v tomto překladu druhé).
[5] Šustrová, P.: Války pod reflektory. BBC česká redakce, radiofejeton, pondělí 3. prosince 2001, http://www.bbc.co.uk/czech/sloupek/011203.shtml .

Ing. Georgij Karský, CSc.

vyvěšeno: 31.07.2008
ID článku: 3005
další informace:www.bbc.co.uk/czech/sloupek/011203.shtml
lib.ru/BULGAKOW/master.txt
www.vugtk.cz/nzk/c4-06/berljant.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server]
GIS
DPZ Různé
Internet Přečtěte si
[Pošta]