[Home Page]

Trimble GIS Express se blíží

Akce je určena pro všechny společnosti a pracovníky z oblasti GIS, kteří potřebují pracovat s kvalitními a aktuálními daty, ať z oblasti státní a veřejné správy, správců a vlastníků sítí a infrastruktury, lesnictví, zemědělství nebo v mnoha dalších. Zájemci se seznámí se současnými možnostmi moderního efektivního sběru dat pomocí GPS a univerzálních odolných polních počítačů. Získají přehled o aktuálních produktech a novinkách. Na akci budou představeny žhavé novinky z oblasti GPS technologií, jako je H-Star v reálném čase, využití dvoufrekvenčních technik pro efektivní a bezkonkurenčně přesný sběr dat, využití WMS (mapových služeb v reálném čase), současné možnosti aplikací zpřesňujících korekcí a další.

Trimble GIS Express 2008 bude příležitostí k vzájemné výměně zkušeností a informací a budou na něm prezentovány výsledky praktických testování a ověření schopností různých metod. Vystoupí několik zajímavých hostů z významných organizací jak státní, tak privátní sféry.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni - vstup na Trimble GIS Express 2008 je zdarma po předchozí včasné registraci na www.geotronics.cz, www.geotronics.sk. Tam jsou také podrobné informace, které budou postupně aktualizovány.

PR článek společnosti Geotronics Praha

vyvěšeno: 11.08.2008
ID článku: 3026
další informace: www.geotronics.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] GPS [Pošta]