[Home Page]

Zemřel ing. Josef Jirman

Český úřad zeměměřický a katastrální s lítostí oznamuje, že dne 3. srpna 2008 zemřel po dlouhé nemoci pan ing. Josef JIRMAN, dlouholetý zaměstnanec odboru informatiky a vedoucí projektu Informačního systému katastru nemovitostí.

V osobě ing. Josefa Jirmana ztrácíme nejen vynikajícího odborníka, který se po dlouhá léta rozhodující měrou podílel na zavádění moderních informačních technologií v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví, ale i skvělého kolegu a přítele, na kterého budeme vždy s úctou vzpomínat.

Poslední rozloučení s ing. Jirmanem proběhlo v pátek 8. srpna 2008 ve 13.30 hodin v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.

redakce

vyvěšeno: 12.08.2008
ID článku: 3027
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
GIS Různé
Z domova
[Pošta]