[Home Page]

Na Slovácku jsou lidé hrdí

Nedávno se mě zeptal šefredaktor Zeměměřiče, jak se mám. Bez zaváhání jsem odpověděla, že velmi dobře. Je přece květen – ten nejkrásnější měsíc v roce a tak mně momentálně nevadí, že:…

...i přes velký zájem o geodetické činnosti v poslední době naše ceny stále stagnují a zásadně se z kriticky nízkých úrovní nikam nepohnuly. Při současném nárůstu veškerých vstupů je stávající situace opravdu alarmující výzvou (alespoň u nás na Moravě), protože ceny dělnických profesí a vysoce specializovaných zeměměřických činností se alespoň v některých rovinách velmi podobají.

…nemůžeme mladým lidem nabídnout stejně dynamickou a zajímavou perspektivu jako některé jiné obory.

…lidé s dlouhou praxí nemají možnost opravdu zajímavého výdělku.

…že sami utváříme „tvář“ oboru a zatím se není moc čím pochlubit (samozřejmě až na světlé výjimky)…

Inspirace ke změnám je všude kolem nás. S krásným květnovým počasím mám spojené výlety na kole, které často směřuji na Slovácko. Znova a znova jsem překvapená, jak i dnes jsou zde lidé hrdí na svůj původ. Hlásí se k tradicím, ke svým krojům, milují „pěsničky“, stejně jako je milovali jejich předci… Jsou pyšní na svoji sounáležitost se „skupinou“. Tuto atmosféru zažíváte v Podluží, stejně jako na drsnějším Horňácku nebo na milém a přívětivém Dolňácku.

Vezměme si zde, my – geodeti, vzor. Potlačme často zbytečné diskuse a půtky. Zkusme táhnout za jeden provaz a udělat ze zeměměřictví zajímavý a prestižní obor. Podílet se na tom můžeme všichni. Dejme prostor mladým lidem, zvažme obchodní strategii a cenovou politiku, zohledněme v ní náročnost naší profese jak v technickém vybavení, tak ve své odbornosti, podívejme se do jiných oborů a zkusme být nároční a hrdí na sounáležitost se skupinou ostatních zeměměřičů.

I malý „obývákový“ geodet s nízkými náklady si může vydělat víc a nemusí se podbízet pod ceny korektně podnikajících firem majících snahu rozvíjet se, vzdělávat své pracovníky a investovat do stále nových technologií… Zcela určitě je pro nás všechny lepší pracovat v zajímavější ceně na jedné zakázce, podržet technickou úroveň a kvalitu díla, než udělat ve spěchu deset drobných akcí, nutně pracovat méně kvalitně… a bohužel ve stresu.

Takže, dámy a pánové, je jen na nás, kam obor nasměrujeme a jakou image si vytvoříme. Buďme korektní, obchodně zdatní, na trhu potřební a… dobře zaplacení…!

A Radku, mám se opravdu dobře. Chtěla bych tebe i ostatní kolegy pozvat k nám, na Jižní Moravu, abyste nasáli tu sounáležitost, ochutnali dobré vínko, poznali krásnou krajinu a pohostinnost místních lidí. Probíhají zde velmi pěkné (i cyklistické) akce po celý rok. Pokud budete mít zájem, mohu občas podsouvat zajímavé tipy. Přeji hodně štěstí a jako chronický a nenapravitelný optimista věřím, že se geodézii blýská na lepší časy.

Svatava Sedláčková, Geocart CZ, a.s., Brno

vyvěšeno: 26.05.2008
ID článku: 3079


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] Různé [Pošta]