[Home Page]

Povinné výtisky knih a časopisů

Link obsahuje seznam knihoven, kam jsou zasílány povinné výtisky časopisů GeoBusiness i Zeměměřič. V těchto knihovnách je také dosažitelná kniha České země na starých mapách, která byla inzerována v časopisu Zeměměřič 9+10/2008.

Seznam knihovení v kterých jsou dle vyhlášky MK ČR č. 156/2003 Sb., povinné výtiskyí je na webovských stránkách Národní knihovny České republiky na adrese : http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_adresy_odberatelu_pv.htm


Publikace České země na starých mapách byla vydavatelem odeslána :
Knihovně VGHMú Dobruška, Národní knihovně ČR, Moravské zemské knihovně, Vědecké knihovně v Olomouci, Městské knihovně v Praze, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Severočeské vědecké knihovně, Krajské vědecké knihovně Liberec, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, Krajské knihovně Karlovy Vary, Krajské knihovně v Pardubicích, Krajské knihovně Vysočiny, Krajské knihovně Františka Bartoše, Moravské zemské knihovně, Vědecké knihovně v Olomouci.

redakce

vyvěšeno: 06.10.2008
ID článku: 3097
další informace: www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_adresy_odberatelu_pv.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server] RůznéHistorie [Pošta]