[Home Page]

ISKN - omezení provozu

V období od 24.10. do 28.10. dochází k úpravám infrastruktury centrální databáze katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu bude funkce Elektronický návrh na zápis zcela nedostupná. Aplikace Dálkový přístup včetně webových služeb bude dostupná v omezeném provozu. V obdobích 24.10. 16:00 hod až 25.10. 8:00 hod a 27.10. 17:15 hod až 29.10. 7:30 hod bude i tato aplikace zcela nedostupná.

Omezení aplikace Dálkový přístup bude následující. Od 24.10. odpoledne do 28.10. nebude probíhat aktualizace dat KN (platnost dat bude k 24.10. - z důvodu přerušení činnosti katastrálních pracovišť se však bude jednat o aktuální data). Dále nebude možné provádět jakékoliv změny uživatelských účtů (změna hesla, založení/zrušení uživatelů, atd.), v případě provedené změny nelze garantovat, že změna bude po 28.10. zachována. Platnost hesel, která by měla v tomto období vypršet bude automaticky prodloužena do 29.10.

Omlouváme se za vzniklé nesnáze tímto způsobené a děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům, Český úřad zeměměřický a katastrální

redakce

vyvěšeno: 22.10.2008
ID článku: 3126
další informace: katastr.cuzk.cz/uvod/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]