[Home Page]

Obvyklé ceny v geodézii – letní průzkum

Ohlédnutí a shrnutí redakce za letošním celorepublikovým průzkumem cen v geodézii.

V létě 2008 provedla mezi geodetickými firmami redakce časopisu Zeměměřič celoplošný průzkum cen vybraných geodetických činností. V čísle 7+8/08 časopisu byla zveřejněna velká tabulka - dotazník, kde respondenti mohli vyplnit ceny za geodetické práce, které vykonávají. Stejná tabulka v PDF i ve wordu byla dostupná i na oborovém informačním serveru www.zememeric.cz, kde na ni odkazoval i textový článek. Informace o anketě proběhla také v elektronické konferenci Katastr (www.zememeric.cz/konference) . Emailovou poštou bylo rozesláno takřka 1 000 emailů dle databáze adres redakce Zeměměřiče. Z výše uvedeného lze usuzovat, že se jednalo o největší průzkum o cenách mezi geodetickými firmami v historii. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že obor G+K byl uvedenými informačními zdroji zcela pokryt a jen mizivé procento geodetických firem se o anketě nemuselo dozvědět.
Za účast v anketě byla redakcí slíbena (a již i odeslána) pěti vylosovaným účastníkům knižní odměna (publikace Katastr - právní předpisy, za 290 Kč/kus) a bannerová reklama po dobu 5 měsíců (v hodnotě 500 Kč/měsíc).
Ankety se účastnilo velice málo firem, takže výsledky jsou pravděpodobně statisticky nepříliš významné a je otázkou jestli mohou být považovány za nějaký běžný standard. Platí to zejména v případě, jsou-li firmy, které své ceny zaslaly, spíše malé než naopak. Kdyby se některé výsledky některých konkrétních firem vztahovaly k jejich produkci v řádech desítek milionů korun, pak se samozřejmě statistická významnost dat zvyšuje a konkrétní cena má vyšší než průměrnou váhu. Jsme vázáni mlčenlivostí, ale mohu říci, že z velkých firem toho přišlo poskromnu (alespoň v podepsaných anketních lístcích).

Tímto vyzývám prvních 20 TOP zeměměřických firem – pošlete nám obratem své ceny, ať můžeme tabulku přepočítat a zveřejnit, aby všichni věděli, jaké jsou ty „správné“ obvyklé ceny v geodézii. Nezveřejníme ceny jednotlivých firem, ale zveřejníme seznam účastníku (Top 20 v oboru).
Dnes prezentovaná anketa má určité slabiny. Nicméně takto časopisem získané informace jsou snad pro další možnou debatu v odborných kruzích rozhodně inspirující, hlavně pro geodety, kteří svou činnost na trhu zeměměřických činností dlouhodobě podceňují a přitom brečí, že se mají špatně, když by chtěli dosáhnout sociální úrovně právníků, projektantů - stavařů atd.
Redakce měla před anketou představu vytvořit na internetu aplikaci, která by umožňovala on-line zadání a okamžité počítání statistických dat. Na jaře 2008 před vyhlášením ankety jsme se obrátili na KGK s žádostí o spolufinancování takového projektu (jednalo se o cca 5 tisíc) korun, ale KGK ČR (není ze zákona) a nemá ani prostředky na podobné aktivity. Pokud nebude mít obor silnou Komoru, která by hájila zájmy soukromých firem, bude pro tento obor problém i podobné srovnání cen napříč republikou.
Postupovali jsme tedy cestou klasické ankety, která možná také způsobila nižší účast firem, než by byla žádoucí. Anketu chceme opakovat každý rok a budeme se snažit tímto způsobem mapovat cenovou hladinu obvyklých cen v oboru. Samozřejmě není problém v dotazníku uvést otázku týkající se velikosti firmy (nebo jejího obratu). Problém ale, žel, zůstane v tom, že se mnohé geodetické firmy bojí všeho. I toho, že by o sobě něco někam napsaly, že by se porovnaly s konkurencí, že by držely cenu a úroveň svých služeb. Včera na pražském semináři o nové vyhlášce zaznělo, že ČÚZK požaduje po geodetech stále více a více. Pokud to nechtějí zeměměřiči pokrývat ze svého, musí své ceny upravit a klidně ať to zdůvodní vyššími požadavky na odevzdávané standardy ze strany státu. Ale firmy se asi bojí i toho. Doporučuji všem si na internetu přečíst příspěvek Na Slovácku jsou lidé hrdí ze Zeměměřiče 5+6/08 od Sváti Sedláčkové z Geocartu CZ. „...Zcela určitě je pro nás všechny lepší pracovat v zajímavější ceně na jedné zakázce, podržet technickou úroveň a kvalitu díla, než udělat ve spěchu deset drobných akcí, nutně pracovat méně kvalitně… a ve stresu. Takže, dámy a panové, je to jen na nás, kam obor nasměrujeme a jakou image si vytvoříme. Buďme korektní, obchodně zdatní, na trhu potřební a… dobře zaplacení“...
Své komentáře ke zveřejněné anketě můžete i nadále zasílat do redakce (redakce(@)zememeric.cz).

redakce

vyvěšeno: 27.10.2008
ID článku: 3129
další informace:www.zememeric.cz/pdf/nabidkove_ceny_2008.pdf
www.zememeric.cz/bonus/08-Cenik-Pruzkum-NazevFIRMY.xls


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
GIS GPS
[Pošta]