[Home Page]

44. geodetické informační dny

Kdy: 6. -7. listopad 2008
Kde: Spořitelní akademie, třída gen. Píky 7, Brno
Téma: Územně analytické podklady
Současné trendy v informačních systémech
Legislativní změny a katastr nemovitostí
Digitalizace katastrálních map


Odborná výstava Inženýrská geodézie
Odborný garant: Ing. Jiří Bureš, Ph.D.
Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
Organizační garant a informace:
Ing. Jana Charvátová
Spolek zeměměřičů Brno
Moravské náměstí 1, Brno
Telefon: +420 542 521 410
E-mail: spolzem@email.cz
Přihlášky:
Distribuce pozvánek od 30.9.2008
Elektronická přihláška: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A38/

redakce

vyvěšeno: 29.10.2008
ID článku: 3139
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A38/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GIS
Z domova ČSGK
[Pošta]