[Home Page]

Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou

Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou je poutavé vyprávění váženého pana profesora Miklošíka, které laskavě poskytl ke zveřejnění na stránkách VZÚ. Budete si je mít možnost přečíst na pokračování asi ve čtrnáctidenních intervalech a věříme, že se v nich stejně jako my vrátíte do doby, kdy bylo na pracovištích slyšet místo hučení ventilátoru počítače jen jemné skřípání pérek a tiché vrzání volnoosek. Do doby, kdy se trpělivě čekalo na pár dnů toho "správného" počasí v roce, které umožňovalo měření v základní síti.
Při čtení se vybaví postavy kolegů, kteří již často nejsou mezi námi a útržkovité vzpomínky na jejich zvyky, názory či nezapomenutelné výroky, kterými si zpestřujeme naše občasná setkání.
První díl si otevřete poklepáním na Několik slov úvodem (www.vzu.cz) nebo na link http://www.vzu.cz/data/rubrika/M1.htm

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 05.02.2009
ID článku: 3254
další informace: www.vzu.cz/data/rubrika/M1.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Drahomír Dušátko a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] Historie [Pošta]