[Home Page]

Studentem Vojenské technické akademie v Brně

Druhý díl Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou se jmenuje Studentem Vojenské technické akademie v Brně.
Poutavé vyprávění váženého pana profesora Miklošíka si můžete přečíst na pokračování asi ve čtrnáctidenních intervalech.
Jednotlivé linky najdete na www.zememeric.cz/historie

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 05.02.2009
ID článku: 3255
další informace:www.vzu.cz/data/rubrika/M2.htm
www.zememeric.cz/historie

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Drahomír Dušátko a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] Historie [Pošta]