[Home Page]

Jak bude vypadat náš obor za 20 let?

Expanze komunikačních technologií bude všude bez potíží a bude možno lokalizovat jevy pomocí GPS, vývoj půjde směrem k privátním firmám a stát bude kontrolovat a garantovat kvalitu, přesnost bude dostatečná (metadata), sítě budou georeferenciované bez hranice států, většina informací ve 4D. Zvláštní pozornost všichni učastníci diskuze věnovali standardizaci (mezinárodní) a ekonomice (rozšíření) na informace. Na závěr bylo řečeno, že elektronizace přinese:
- přesnost informací (poloha, metadata, původ...)
- aktuálnost informací
- kontextuální technologie
- geomatiků v praxi (standardy, kvalita, kontrola).

Příští technologie budou založeny na důvěře k datům a geodatům. Bezdrátové sítě umožní přístup k datům na každém místě ve větě. S rozvojem telekomunikace. Telekomunika změní systémy tak, že se nebudou posílat kopie dat. Distribuční sítě služeb zajistí mapy v reálném čase a změní se i způsob sběru dat.

Zaznělo během kulatého stolu na akci frankofonních zeměměřičů An International GEOCONFERENCE ve dnech 2. – 5. října 2007 v kanadském Quebecu
Zdroj: VÚGTK

redakce

vyvěšeno: 10.03.2009
ID článku: 3287


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server]
Geodézie
GIS GPS
Ze zahraničí
[Pošta]