[Home Page]

Pošli své video na GeoVideoFestival

Předmětem soutěže je vyhlášení nejlépe hodnoceného souboru se zeměměřickým videoklipem (dále jen videa) vloženého prostřednictvím formuláře k tomuto účelu zřízeném a to na internetových stránkách www.youtube.com do skupiny soutez Tato videa musí být vložena ve formátech avi, wmv či mpg. Video nesmí být delší než 5 minut (výjimky povoluje organizátor). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo videa, které jsou v rozporu se zákony ČR či obecně uznávanou etikou, neuveřejnit a vyloučit ze soutěže a to bez uvedení důvodu. V případě podvodného jednání ze strany soutěžícího má organizátor právo ho ze soutěže vyloučit. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje skutečnost, že video soubor bude zveřejněn se souhlasem autora videa, autora hudby a osob v tomto video souboru figurujících. Video bude následně do 5 pracovních dní ode dne vložení zveřejněno na internetových stánkách www.youtube.com, a řazeno do speciálně vytvořené skupiny. Počet soutěžních návrhů jednoho soutěžícího není omezen. Platí však, že jeden soutěžící má právo pouze na jednu výhru bez ohledu na počet jeho vítězných návrhů.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3302
další informace:www.youtube.com/group/soutez
www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server]
Různé
Internet Zajímavosti
[Pošta]