[Home Page]

Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK vás zve na přednášku Jaroslava Bengla, manažera curyšského vývojového centra Google Maps. Vedle přehledu aktivit společnosti Google v oblasti geografie a kartografie, se na přednášce dozvíte něco ze zákulisí o tom, jak se tvoří digitální mapy či jakým způsobem můžete osobně přispět k zmapování světa. Přednáška se koná ve čtvrtek 9. dubna od 16:30 hod ve Velké geologické posluchárně v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty UK na Albertově 6. Více informací na http://web.natur.cuni.cz/gis/downloads/GeoGoogle_seminar_9_4_2009.pdf.

redakce

vyvěšeno: 03.04.2009
ID článku: 3326
další informace: web.natur.cuni.cz/gis/downloads/GeoGoogle_seminar_9_4_2009.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server]
Kartografie
GIS Software
Internet Z domova
[Pošta]