[Home Page]

7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

Oslaďte svojí fotografií Evropské agentuře její soutěž. Téma je tak volné, že to můžete pojmout naprosto podle své chuti.

První celoevropská fotografická soutěž zaměřená na bezpečná a zdravá pracoviště bude spuštěna ke Dni Evropy

Bilbao, 7. května 2009 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlásila novou fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku zdravého a bezpečného pracoviště. K účasti v soutěži jsou zváni všichni fotografové, profesionálové i amatéři. Své fotografie mohou zasílat do 15. srpna 2009. Nejlepší snímky bude vybírat mezinárodní porota složená z profesionálních fotografů na zvláštních webových stránkách vyhrazených této soutěži. Na vítěze čekají ceny v celkové hodnotě 7 000 €.

Soutěž pod názvem Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci? je otevřená všem občanům EU. Fotografická soutěž je součástí kampaně EU-OSHA na podporu zdravých pracovišť a Evropská agentura pro tento účel vyhradila webové stránky na adrese www.osha-photocompetition.eu.

EU-OSHA touto iniciativou vyzývá všechny účastníky, aby se zaměřili na snímky, které budou tvůrčím a nápaditým způsobem zobrazovat problematiku ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou interpretovat jakýmkoli způsobem, soutěž není omezena na žádnou konkrétní oblast či užší tematiku. Snímky mohou zobrazovat pracovní situace v různých ekonomických sektorech, jako jsou zemědělství, vzdělávání nebo zdravotnictví. Stejně tak mohou poukazovat na problémy určitých skupin, jako jsou např. geodeti, přistěhovalci nebo ženy...

Ředitel EU-OSHA Jukka Takala komentoval zahájení soutěže slovy: „Za několik posledních let se evropská pracoviště výrazně změnila. Přestože zaznamenáváme zvýšené povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v EU i podstatně větší úsilí o vytváření odpovídajících pracovních podmínek, musíme stále ještě mnohé učinit. Prostřednictvím fotografické soutěže chceme zjistit, co bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro Evropany v dnešní době znamená a jak tuto problematiku vnímají ve svém životě. Současně chceme tvůrčím a interaktivním způsobem předat náš vzkaz co nejvíce lidem.“


Výběrový proces a ceny

Pro vyhodnocení soutěže byla sestavena odborná porota, jež je složena z několika předních představitelů evropské fotografie. Odborník na komunikaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bývalý vysoký úředník odboru bezpečnosti a ochrany zdraví ve Velké Británii Peter Rimmer získal pro soutěž špičkové fotografy Mertxu Alarcón, Clementea Bernada, Miguela Angela Gaüeca a Ambroise Tézenase.

Člen poroty Ambroise Tézenas, vítěz ceny evropských nakladatelů Leica za fotografii, k tomu poznamenává: „Je to skvělá výzva pro všechny fotografy a jsem zvědavý, jak se soutěžící tohoto tématu zhostí. Těšíme se nejen na tvůrčí a technickou kvalitu, ale i na způsob, jakým fotografové pojmou téma soutěže. Cenit si budeme obzvlášť fotografií, které budou zaměřené na pozitivní aspekty bezpečných a zdravých pracovišť.“

Ze všech účastníků budou vybráni celkem čtyři vítězové. Výherce první ceny obdrží 3 000 €. Fotografové, kteří se umístí na druhém a třetím místě, pak obdrží 2 000 € respektive 1 000 €. Adept ceny veřejnosti vzejde z online hlasování na soutěžních webových stránkách a získá 1 000 €.

Vítězné fotografie spolu s dalšími vybranými snímky se představí po celé Evropě v rámci putovní výstavy. Více informací k účasti v soutěži Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci? naleznete zde www.osha-photocompetition.eu.

###

Doplňující poznámky:

1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla založena Evropskou unií s cílem zajistit informační potřeby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Agentura sídlící ve španělském Bilbau podporuje výměnu technických, vědeckých a ekonomických informací mezi všemi subjekty zabývajícími se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví, a usiluje tak o zkvalitnění pracovních podmínek v Evropě. http://osha.europa.eu
2. Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Kampaň EU o hodnocení rizik je celoevropskou informační kampaní, kterou pořádá EU-OSHA. Současná kampaň (2008/2009) usiluje o snižování pracovních nehod a úrazů prostřednictvím lepšího hodnocení rizik. Zaměřuje se především na malé a střední podniky a vysoce rizikové sektory, jako jsou stavebnictví, zemědělství a doprava. http://hw.osha.europa.eu
3. Den Evropy Dne 9. května 1950 Robert Schuman představil svůj návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh, známý jako Schumanova deklarace, se považuje za počátek budování dnešní Evropské unie. 9. květen (Den Evropy) se stal jedním z evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem), tvoří identifikační znaky politického subjektu – Evropské unie. Den Evropy je příležitostí pro různé aktivity a oslavy, které Evropu přibližují jejím občanům a sbližují národy Unie.

Další informace Klára Tibitanzlová | Omnimedia Public Relations | + 420 221 419 220 | k.tibitanzlova@omnimedia.cz

redakce

vyvěšeno: 07.05.2009
ID článku: 3359
další informace: www.osha-photocompetition.eu


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Zajímavosti
Z domova Ze zahraničí
[Pošta]