[Home Page]

Mapa roku zná své vítěze!

O titul Mapa roku 2008 bojovalo celkem 148 produktů, které do soutěže přihlásilo 22 producentů z celé České republiky. Nejvíce přihlášených map bylo v kategorii samostatných kartografických děl (92), následovala kategorie atlasů, souborů a edicí map (24), kartografických výsledků studentských prací (22), digitálních kartografických produktů a a plizcí na internetu (9) a v kategorii kartografických děl pro školy se v letošním roce přihlásil pouze jeden zástupce.

„Po deseti ročnících je těžké hledat další výzvy a mety pro tak úspěšnou odbornou soutěž, kterou Mapa roku je. Přesto jsme s potěšením přivítali zájem o soutěž z řad úřadů veřejné správy a opět větší zájem studentů. Česká kartografie se již napevno zařadila mezi světové špičky producentů map a atlasů a nyní si musí tento standard udržet. Snad k tomu přispěje i soutěž Mapa roku v dalších ročnících,“ uvedl předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku a vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. RNDr. Vít Voženílek.

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány tyto produkty: Turistické mapy 1:50 000 (Kartografie Praha, a s.)
Baťův kanál – industriální zakázka (Kartografie Praha, a. s.)
Turistické a cykloturistické mapy 1:25 000 (Geodézie On Line s. r. o.)
Městský atlas Praha 1:15 000 (VKU CZ, s. r. o.)
Atlas Životního prostředí Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)

Vítězem se stala edice Turistické mapy 1:50 000.

V kategorii Samostatná kartografická díla bylo nominováno celkem 5 produktů, a to:
Slavkov – Ždánický les – Hodonínsko 1:70 000 (Kartografie Praha, a. s.)
Lentikulární 3D mapa „Hrubý Jeseník a Králický Sněžník“ 1:275 000 (Kartografie HP s. r. o.)
Mapa moderní architektury Pardubického kraje (SHOCart spol. s r. o.)
Česko – rozhledny a vyhlídková místa 1:500 000 (SHOCart spol. s r. o.)
CHKO Broumovsko – 4 jazykové verze (ROSY)

Vítězem se v této kategorii stala mapa CHKO Broumovsko, vydaná ve 4 jazykových verzích.

V kategorii Kartografická díla pro školy v letošním roce nebyla z důvodů nízkého počtu přihlášených produktů nominace ani cena udělena.

V konkurencí nabité kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
Tvorba turistické mapy – mapová příloha k DP (Bc. Tomáš Janata, ČVUT Praha)
Atlas CHKO Pálava (Jan Miklín, OU Ostrava)
Atlas životního prostředí v Ostravě (OU Ostrava)
Proces kartografické generalizace vrstev datového skladu ÚHUL do měřítka 1:500 000 (Kateřina Smolková, UP Olomouc)

Vítězem se stala práce Tvorba turistické mapy – mapová příloha k DP Bc. Tomáše Janaty z ČVUT Praha.

V kategorii Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
Portál ÚAP a územních plánů Zlínského kraje JUAP (Krajský úřad Zlínského kraje)
Mapový portál Máchův kraj (PLAN Studio s. r. o.)
SmartMaps Office (PLAN Studio s. r. o.)
Cykloatlas On-line (SHOCart spol. s r. o.)

Vítězem se stal produkt Cykloatlas Online.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2008 udělila jedno zvláštní ocenění, a to Univerzitě Palackého v Olomouci za kartografické dílo Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu za přínos k hlubšímu poznání regionu

Soutěž každoročně vyhlašuje Kartografické společnosti České republiky. Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku podpořit vysokou kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

Další informace, včetně , složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 15.05.2009
ID článku: 3363
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]