[Home Page]

SETKÁNÍ GEODETŮ 2009

 

KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

(ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA)

ve spolupráci s

ČESKÝM SVAZEM GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

POBOČKOU PRAHA

a

ČESKÝM ÚŘADEM

ZEMĚMĚŘICKÝM A KATASTRÁLNÍM

 

pořádá

 

SETKÁNÍ GEODETŮ 2009

Mediálním partnerem je časopis

Z E M Ě M Ě Ř I Č

Tato odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety se uskuteční opět v hotelu

 

SKALSKÝ DVŮR

Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem

(www.skalsky-dvur.cz)

 

ve čtvrtek 11., pátek 12. a v sobotu 13. června 2009

 

Hlavní téma :

C P D

(CONTINUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ

 

Hlavním motivem akce je snaha o rozšíření dobrých vztahů již existujících i navázání nových mezi geodety pracujícími v resortu a v soukromé sféře, letos zejména s cílem prohloubení spolupráce v souvislosti se společným současným velkým úkolem všech geodetů : digitalizací katastrálních map

Program:

11. 6.2008 09.30 až 10.00 Prezence účastníků

10. 00 až 12.00 Zahájení

1. Představenstvo KGK

Informace o činnosti komory

2. Ing. Václav Slaboch, CSc.

Celoživotní vzdělávání geodetů

3. Mgr. Eva Stanislavová

Školení pro žadatele o úřední oprávnění pořádaná VÚGTK

4. Ing. J. Bureš, Ph.D.

K problematice celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu.

12.00 až 14.00 Ubytování účastníků a oběd

14.00 až 17.00 Sportovní soutěže

17.00 až 19.00 Moderovaná diskuse s vedením ČÚZK na aktuální témata

od 19. 00 Večerní raut

12.6.2008 09.00 až 11.00 5. Ing. Milan Talich, Phd.

Školení pro úředníky státní správy

6. Ing. Pavel Taraba

GNSS, záměry ČÚZK v letech 2008 a 2009 a jejich naplnění

7. Představenstvo KGK

Praktické zkušenosti s podáváním nabídek na digitalizaci katastrálních map

10.30 až 11.00 Přestávka

11.00 až 12.30 Vyhlášení cen včetně prezentací děl přihlášených do soutěže Technické dílo roku 2008

Vyhlášení soutěže o TDR 2009

Závěr odborné části setkání

Předání cen vítězům sportovních soutěží

12.30 až 13.30 Oběd

odpoledne Sportovní činnosti, vycházky do okolí a pod.

večer Večeře a setkání u grilu

13.6.2008 Individuální program nebo možnost zúčastnit se turistické vycházky (nebo vyjížďky na horských kolech zapůjčených v hotelu) do okolí či výletu na blízký hrad Pernštejn, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO) atd. Možnost koupání - podle počasí - buď v hotelovém bazénu, nebo v rybníku u hotelu, stolní tenis a kulečník v hotelu, bowling v Bystřici n. Pernštejnem atd.

Pro případné změny programu i přednášek sledujte

www.kgk.cz

 

Vložné na 2 dny (11. a 12.6.2009):

při úhradě vložného do 31. května 2009 2 600 Kč

při úhradě vložného po 31. květnu 2009 2 900 Kč

 

Vložné na 3 dny (11. až 13.6.2009):

při úhradě vložného do 31. května 2009 3 600 Kč

při úhradě vložného po 31. květnu 2009 3 900 Kč

 

Vložné zahrnuje náklady na pořádání akce a ubytování

 

Přihlášky zasílejte

e-mailem : info@kgk.cz

faxem : 241 402 563

poštou: Komora geodetů a kartografů, Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4

 

 

 

 

Jak se dostat na místo setkání?

 

Ve směru od Prahy - Po dálnici D1 do Velkého Beranova (sjezd na 119. km), dále do Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a pokračovat po silnici č. 19 směrem na Bystřici nad Pernštejnem. Asi 2 km za obcí Rovné odbočit vlevo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ve směru od Brna - Kuřím, Tišnov, Nedvědice, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a dále po silnici č. 19 směrem na Nové Město na Moravě. Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit vpravo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ve směru od Svitav - Polička, Jimramov, Lísek a odtud ještě asi 2 km ve směru Dolní Rožínka a stanete před hotelem.

Ve směru od Velkého Meziříčí - Křižanov, Srážek, Dolní Rožínka, Rozsochy, směr vlakové nádraží a asi 1 km za železničním přejezdem projet rovně křižovatkou a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

redakce

vyvěšeno: 18.05.2009
ID článku: 3366
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]