[Home Page]

Data z katastru v XML

Webové služby dálkového přístupu (WSDP) jsou aplikací, která rozšiřuje aplikaci Dálkový přístup (DP) o nové programové rozhraní pro přístup k datům KN. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání dat KN. DP i WSDP přistupují ke stejným datům KN a obsahově jsou jejich výstupy shodné.

Aplikace WSDP je stejně jako aplikace DP placená a využít ji mohou jen registrovaní uživatelé. Pro využívání aplikace WSDP je nutné mít u poskytovatele (Český úřad zeměměřický a katastrální) založen zákaznický účet. Pro WSDP je třeba založit samostatný účet, který není možné kombinovat se zákaznickým účtem pro další služby (DP). Aplikace WSDP je připravena pro použití všemi skupinami uživatelů (platící uživatelé, bezúplatní uživatelé, ověřovatelé) za shodných podmínek jako u aplikace DP.

Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat sestavy Výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML. Výrazným způsobem se tak usnadní on-line spolupráce informačních systémů s daty katastru nemovitostí.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 08.06.2009
ID článku: 3389
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-WSDP

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Katastr nemovitostí
Zajímavosti Z domova
[Pošta]