[Home Page]

Jaké jsou vaše Kulové funkce?

Jaké jsou vaše Kulové funkce? Z roku 2000 nebo 2008 a nebo je ještě nemáte? Nabízíme řešení. Kulové funkce pro geodézii profesora RNDr. Zbyňka Nádeníka, DrSc. jsou znovu vydány!

V roce 2008 vydal VÚGTK jako nezměněnou reedici rozebranou knihu Kulové funkce pro geodézii, původně z roku 2000. Má podtitul Matematická příprava ke studiu knihy W. A. Heiskanen – H. Moritz: PHYSICAL GEODESY, 1967 , který je poněkud zavádějící. Nejen proto, že mezitím vyšla upravená verze knihy B. Hofmann-Wellenhof and H. Moritz, Physical Geodesy, 2005 (což se asi nemohlo projevit v „reedici“), ale hlavně proto, že nejde o přípravu jen pro tuto knihu. Aparát kulových funkcí se používá při studiu gravitačního pole Země (i planet) a sledování pohybu družic či kosmických sond v něm, při popisu geoidu a dynamické topografie oceánu, pro modelování geomagnetického pole, ionosféry (důležitém pro GPS), ale i mimo geovědy, např. v kvantové mechanice a optice, spektroskopii záření gama atd., atp. – jak na webu nalezneme. Tajemství použitelnosti kulových (sférických) funkcí v tak rozdílných oblastech spočívá v tom, že všechno to jsou fyzikální jevy (pole, tvary, objekty), vyskytující se v prostoru vymezeném (ohraničeném) kulovými plochami, nebo mající sférickou symetrii (to vše s jistým stupněm přibližnosti). Proto lze prostorové závislosti velice různých parametrů těchto jevů modelovat pomocí stejného matematického aparátu.

Kniha je určena pro hlubší zájemce o tuto problematiku, kteří mají za sebou základní kurz matematiky (1. a 2. ročník geodetického oboru na VŠ), a vyžaduje soustředěné studium. Je sympatické, že autor některé věci variantně opakuje a způsob jejich podání zdůvodňuje formulacemi v první osobě. Lze mu snad jen vytknout, že pro podrobnosti se místy (zřídka) odvolává na vlastní přednášky, vydané již dosti dávno, roku 1984, rovněž ve VÚGTK (Matematické základy ke knize H. Moritz: Advanced Physical Geodesy), které je ovšem možné v knihovně VÚGTK vypůjčit.

V úvodu knihy autor vzpomíná, jak z podnětu profesora Emila Buchara zahajoval před lety matematické přednášky (přednostně o našem tématu) pro geodeticko-astronomickou specializaci, následuje vymezení obsahu a hloubky podání výkladu. Je v něm dána přednost matematické motivaci před fyzikální (protože čtenář už bude vědět k čemu jsou kulové funkce v geodézii dobré). Adrien Marie Legendre (1752-1833) a Pierre Simon Laplace (1749-1829), kteří se kulovými funkcemi zabývali při studiu nebeské mechaniky, stojí na začátku jen krátkého historického přehledu. Zato chronologicky uspořádaný přehled literatury je velmi obsáhlý – neboť citace jsou doplňovány anotacemi, charakterizujícími jak obsah, tak čtenářskou přístupnost publikací. Na konci knihy jsou kvalitní rejstříky, jmenný a věcný, a také stránka o autorovi.

(gk)

vyvěšeno: 26.06.2009
ID článku: 3414
další informace: www.vugtk.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel VÚGTK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] ŠkolstvíPřečtěte si [Pošta]