[Home Page]

Geodeti zdražují od 1. července

Dne 1. července 2009 vstupuje v platnost novela katastrální vyhlášky, které ukládá zeměměřičům při měření v katastru nemovitostí určité práce, které dosavadní právní úprava nevyžadovala.

Právní řád stanoví podmínky a parametry, za jakých lze geometrický plán vyhotovit a také náležitosti jeho dokumentace. Finanční náklady na jeho vyhotovení musí nést ti, co mají na zamýšlené pozemkové transakci (a tudiž vyhotoveni GP) nějaký zájem.
Jsou-li právním řádem stanovena kriteria nějaké služby nově tak, že jejich splnění přináší i větší pracnost, nezbývá soukromé sféře než zdražit své služby občanům. Vzhledem k tomu, že u nedávné povinnosti měřit po celém území ČR v systému JTSK ještě mnozí geodeti nezdražovali, lze očekávat, že tentokrát právní úprava přinese nárůst cen větší než 10 %. Zeměměřická komora na neodkladný nárůst cen upozorňuje již několik let. K tomuto zdražení během několika týdnů přistoupí většina zeměměřických firem. Snad pouze firmy jejichž dosavadní marže (např. z jiných zakázek) je dostatečně vysoká, budou pro občany a katastr pracovat pod současnou reálnou cenou geometrických plánů.

Současná očekávání společnosti od katastru jsou vyšší, takže i společnost do katastru musí vkládat větší finanční prostředky. Větší mírou se na financování musí podílet ti občané, kteří katastr potřebují a využívají ho.

redakce

vyvěšeno: 30.06.2009
ID článku: 3415


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Různé Z domova
[Pošta]