[Home Page]

Seminářová šňůra po vlastech českých

Rezort ČÚZK pořádá v letních měsících po celé ČR semináře o novele katastrální vyhlášky. Akce v jednotlivých krajích organizačně zajišťují příslušné KÚ. Konkrétní informace lze tedy očekávat na vývěskách jednotlivých KÚ. Počet míst je ale omezen - školí se dohromady soukromá i úřednická sféra.

Cena seminářů údajně nebude vysoká, ale je to na úkor toho, že né všude se na akci dostanou všichni zájemci. Organizátoři se prý budou snažit z každé firmy alespoň jednoho pracovníka.
Jako poslední v řadě je seminář ve VÚGTK, který bude ´sběrný´ pro všechny na které se v krajských seminářích nedostalo.

Plán konání seminářů k novele katastrální vyhlášky
14.7. KÚ pro Vysočinu
17.7. KÚ pro Středočeský kraj
23.7. KÚ pro Zlínský kraj
11.8. KÚ pro Plzeňský kraj a KÚ pro Karlovarský kraj
18.8. KÚ pro hl. m. Prahu
25.8. KÚ pro Jihomoravský kraj
27.8. KÚ pro Jihočeský kraj
28.8. KÚ pro Moravskoslezský kraj a KÚ pro Olomoucký kraj
3.9. KÚ pro Ústecký kraj
15.9. KÚ pro Liberecký kraj
17.9. KÚ pro Pardubický kraj a KÚ pro Královéhradecký kraj
22.9. VÚGTK, v.v.i.

Oznámení redakce
V říjnu 2009 proběhne v ČR plošné proškolení soukromé sféry v GNSS tematicky zaměřené na přebírání zeměměřických činností katastrem nemovitostí. Sledujte časopis Zeměměřič a Web Zeměměřiče. Pořadatelem není ČÚZK.

redakce

vyvěšeno: 08.07.2009
ID článku: 3418
další informace:www.cuzk.cz
www.vugtk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
Z domova
[Pošta]