[Home Page]

Jak vypadal program semináře o novele?

Během léta ve většině krajů pořádá rezort semináře o novele katastrální vyhlášky. Předkládáme vám program ze semináře v Plzni, který proběhl 11. srpna 2009.

Program semináře:

 

9:00 –   9:45       

Úvod semináře - důvody a cíle novely …………………..…….. Ing. Štencel

9:45 – 10:30       

Vývoj a smysl zákonných právních úprav v katastrální  vyhlášce pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků           ……………………………………… Ing. Nedvídek

 

10:30 – 10:45     přestávka na kávu

10:45 – 11:15    

První část novely katastrální vyhlášky (SPI KN) ……………. Ing. Janeček

11:15 – 11:45    

Druhá část novely katastrální vyhlášky (SGI KN) …………. Ing. Kmínek

11:45 – 12:15    

Práce se souřadnicemi polohy a obrazu, RES a výměnným formátem po novele, využití MicroGEOS Nautil při veřejných zakázkách ... Ing. Podhůrská

 

12:15 – 13:00     přestávka na oběd

13:00 – 13:30    

Příklady vyhotovení geometrických plánů a dokumentace vytyčení hranic pozemků ………………….. Ing. Kmínek

13:30  – 14.00   

Odpovědi na dotazy ………………………………………………….. přednášející

14:00 – 14:15    

Závěr semináře ………………………………………………………….  Ing. Štencel

redakce

vyvěšeno: 13.08.2009
ID článku: 3455


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]