[Home Page]

Terestrické 3D skenování

KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA)
uspořádá 10.2.2010
v prostorách Stavební fakulty ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

školení na téma :
Terestrické 3D skenování

Garant: Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Tato školicí akce je určena pro všechny geodety, zajímající se o moderní geodetické metody a jejich využití v praxi. Školení bude zařazeno do programu celoživotního vzdělávání geodetů pořádaného Komorou geodetů a kartografů v roce 2010. Školení bude jednodenní s tímto programem :

09:00 - 12:00 Dopolední blok přednášek
12:00 - 13:00 Polední přestávka
13:00 - 15:30 Odpolední blok přednášek

Témata přednášek:
Teoretické základy laserového skenování Základní principy polárních skenerů Chyby a problémy skenování Malé skenovací systémy Postupy zpracování dat Přehled aktuálně dostupných přístrojů a softwarů Možnosti využití, prezentace projektů Praktické aplikace a ukázky Prezentace a předvedení přístrojů prodejci (Geovap, Geotronics, Geodis)

Školení bude zařazeno do systému celoživotního vzdělávání geodetů pořádaného KGK. Přednášejícími budou učitelé z Katedry speciální geodézie, Stavební fakulty ČVUT.

Vložné kromě účasti na akci též obsahuje i cenu za publikaci "Terestrické skenovací systémy" autorů Štroner, Pospíšil - v současné době jedinou dostupnou shrnující monografii na toto téma, která není ve volném prodeji. qV polední přestávce je možnost se naobědvat v menze, pizzerii nebo v Masarykově koleji (hradí si každý účastník sám - podle svého výběru).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k účasti na školení „Terestrické 3D skenování“ 10.2.2010 v Praze
Jméno, příjmení, titul :
Adresa bydliště, nebo zaměstnavatele :
Vložné ve výši 700 Kč bylo/bude* poukázáno dne :
na číslo účtu pořadatele 476755863/0300 z čísla účtu účastníka :
variabilní symbol : IČO nebo RČ bez podlomení, konstantní symbol : 0308
Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka
Přihlášky zasílejte na info@kgk.cz * nehodící se škrtněte
SLEDUJTE www.kgk.cz

redakce

vyvěšeno: 20.01.2010
ID článku: 3589
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-01a02
[Server]
Geodézie
Různé Školství
Z domova KGK
[Pošta]