[Home Page]

Vyhláška ještě fandí mapě

Časopis Zeměměřič pro číslo 1+2/2010 připravil Pomůcku pro pracovníky v katastru. Jistě vyvolá značnou polemiku a moje poznámky, které budou otištěny jen o několik stránek později, jsou k této pomůcce občas v jakémsi kontrapunktu, jak říkají hudebníci. Je to v tom, že ustanovení vyhlášky (tedy i pomůcka) fandí obrazu mapy někdy dost nekriticky.

Netroufám si posoudit, zda to lze snadno a hlavně levně zlepšit, proto bezhlavě napadat tvůrce vyhlášky postrádá smysl. Mnoho a mnoho desítek let (již od první republiky) si geodeti nedokázali s obrazem pozemků v historicky nedokonalých mapách poradit, byl-li tento obraz nevěrnou karikaturou jimi naměřené (v terénu existující a vlastníky pozemků potvrzované) skutečnosti, ale nakonec svá měření znovu a znovu a znovu a znovu .... a opět přizpůsobovali mapě, aby měli od úřadů pokoj. Pokud vlastníci znali hranice svých pozemků (v terénu), nebyl s tím až tak velký problém (do roku 1951). Pak se ale stalo "vlastnictví" synonymem potlačovaného kapitalismu a skoro nadávkou, takže nedokonalý obraz pozemků na mapách opět nikoho nejméně čtyřicet až padesát let až tak moc nezajímal.

Dnes jde ale o nemalé majetkové podstaty (podle cenových map v řádech tisíců až milionů korun) ovlivňující nejen sousedské vztahy, ale i rozvoj území (kvality developerských činností). V historickém trendu "fandění mapě" dnes vyhláška tak trochu pokračuje a málo (spíše jen skrytě) se dle mého mínění zabývá tím, že jsou na katastrálních úřadech dokumentovány výsledky prvotních (!!) číselných zeměměřicko-katastrálních činností, které naše mnohaleté podřizování měřené skutečnosti mapám snadno dosvědčí, třeba i po sto letech. Proto ten kreslený vtip (který bude v časopisu otištěn) o posouvání domu o půl metru SEDÍ na STO DESET PROCENT a dokresluje nedokonalost vztahů trojúhelníku vlastníci pozemků - soukromí geodeti - katastrální úředníci.

A FETIŠ jménem souřadnice S-JTSK této nedokonalosti napomáhá, když někteří geodeti na nich zcela neodborně RAJTUJÍ bez ohledu na jejich (souřadnic) někdy pochybnou kvalitu a bez ohledu na existující poklidnou držbu pozemků. Co je držba věci (dominium, aneb panství nad věcí) doporučuji ve Vaší redakci v právní literatuře nastudovat, abyste snadno pochopili, jak nesnadné je dnes prokázat, zda držba pozemků je či není oprávněná.

Poznámka redakce: První letošní číslo časopisu Zeměměřič dorazí v polovině února 2010 ke svým předplatitelům. Je věnováno státním zakázkám - digitalizaci KM a dostane se na přetřes i využívání/nevyužívání prvotních číselných zeměměřicko-katastrálních činností.

Petr Polák

vyvěšeno: 08.02.2010
ID článku: 3605
další informace: www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 10-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]