[Home Page]

Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)

V polovině října 2009 jsme uskutečnili v 10 krajích školení o GNSS/GPS s odpoledním blokem věnovaným měření pro katastr nemovitostí.

Závěrečnou akcí z této úspěšné série je POSLEDNÍ ŠKOLENÍ, které proběhne ve středu 21. dubna v Praze v budově ČÚZK.
Přihlášky, program, odborný profil lektora naleznete na www.zememeric.cz/skoleni
Přihlaste se do 20. dubna. Platby na místě (částku mějte přesně) možné pouze do naplnění omezené kapacity sálu.

Nestihli jste podzimní termíny školení?
Chcete si školení zopakovat?
Chcete mít přehled o technologiích měření?
Chcete hladké odevzdání vaší práce na katastr?

Na školení také rozebereme konkrétní výsledky práce různých firem, předané na katastr, a ukážeme vám, co je nutné i zbytečné.
Získáte CERTIFIKÁT o absolvování školení a PUBLIKACI "GNSS/GPS a katastr".

Obdobným školením prošli na konci roku 2008 všichni úředníci z katastru, aby věděli, na co si mají dávat pozor při přejímání výsledků měření od firem. Lektorem byl ing. Pavel Taraba z ČÚZK, který povede i naše školení. Info o školení proběhlo v časopise Zeměměřič a REPORTÁŽ najdete od 9. dubna i na www.zememeric.cz

PS:
Měříte GPS aparaturou již dlouho a nic nového se dozvědět nemůžete? Lektor vás přesvědčí o opaku.
Pokud o školení a podobné informace nemáte zájem, informujte redakci.

Za redakci vás srdečně zvu.

Radek PETR, šéfredaktor časopisu Zeměměřič

vyvěšeno: 09.04.2010
ID článku: 3676
další informace: www.zememeric.cz/skoleni


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GPS
Z domova
[Pošta]