[Home Page]

Seminář k digitalizaci katastrálních map

Nemoforum - P O Z V Á N K A

Sdružení Nemoforum si vás dovoluje pozvat na Seminář k digitalizaci katastrálních map, který se koná ve středu 2. června 2010 od 9.30 hodin v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů (přednáškový sál - 6.patro), Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Kobylisy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Náplň semináře:
Prezentace širších souvislostí i konkrétních výsledků, výměna zkušeností a diskuse k problematice probíhajícího projektu digitalizace katastrálních map realizovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci se soukromou sférou.

Garant akce:
Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK (místopředseda Nemofora)

PROGRAM
Přípravu programu dokončujeme – v nejbližších dnech zveřejníme na webu Nemofora.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Důležité informace:
Z organizačních důvodů je nezbytné, aby se zájemci o účast na semináři přihlásili formou e-mailu na adresu sekretariátu Nemofora v termínu do 27. května 2010. (uveďte jméno a titul účastníka, instituci, e-mail – přihlášku Vám potvrdíme). Vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve. Registrace účastníků v místě konání od 8:45 hodin. Vložné se neplatí. Ukončení semináře do 13 hodin.

Kontakt:
Nemoforum – sekretariát, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., e-mail: nemoforum@cuzk.cz www.cuzk.cz/nemoforum

redakce

vyvěšeno: 10.05.2010
ID článku: 3705
další informace: www.cuzk.cz/nemoforum


Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]