[Home Page]

X. mezinárodní konference o KN

ČSGK zve všechny zeměměřiče na X. mezinárodní konferenci O KATASTRU NEMOVITOSTÍ, která se uskuteční v hotelu Thermal, Karlovy Vary ve dnech 9. a 11. září 2010.

Ve čtvrtek 9.9.2010 bude dopoledne (10:00 - 13:00) věnováno prezenci účastníků. Samotná konference bude slavnostně zahájena ve 13:00 hod. Od 13:15 - 18:30 proběhne Mezinárodní sympozium ve spolupráci se 7. komisí FIG Digital Cadastral Map (Digitální katastrální mapa). Celý blok bude překládán do českého jazyka.
Obsah:
- výchozí stav (jaké mapy, historické podklady),
- zvolené postupy a metody,
- výsledné dílo (jaká mapa),
- vedení a údržba mapy,
- poskytování dat a jejich využití,
- závaznost dat (právní rámec).
Přednášející: ČÚZK, ÚGKK SR, Rakousko, Bavorsko, Sasko, Polsko a 3 zástupci FIG
Večer bude zakončen rautem s hudbou (19:30 - 02:00).

V pátek 10.9.2010 mezi 9:00 - 10:30 se uskuteční 2 přednášky ČR a 1 přednáška SR na téma Digitální mapa KN a její aktualizace.
Po půlhodinové přestávce v období mezi 11:00 - 12:30 zazní 1 přednáška SR Digitální mapa KN a její aktualizace a 1 přednáška ČR a 1 přednáška SR o Elektronizaci katastru nemovitostí.
Po obědě (12:30 - 13:30) budou přednášky (1 přednáška ČR, 1 přednáška SR) Elektronizace katastru nemovitostí (13:30 - 15:30) a Informační systémy veřejné správy ((1 přednáška ČR, 1 přednáška SR).
Následuje přestávka s občerstvením (15:30 - 16:00) a opět odborný program (16:00 - 18:00) Informační systémy veřejné správy (1 přednáška ČR, 1 přednáška SR) a Změny v legislativě (1 přednáška ČR, 1 přednáška SR). Celý páteční večer vyplní večeře (19:30 - 23:00).

V sobotu 11.9.2010 pokračuje odborný program (9:00 - 10:30) Mapová díla související s KN (2 přednášky ČR, 1 přednáška SR) a po přestávce (10:30 - 11:00) program (11:00 - 12:30) pokračuje na téma Mapová díla související s KN (1 přednáška ČR, 2 přednášky SR).
Konference bude ukončena v 12:30 - 12:45 a následuje oběd až do 14:00 a odjezd domů nebo nástup lázeňské péče v Karlových Varech.

Česky svaz geodetů a kartografů

vyvěšeno: 12.07.2010
ID článku: 3767
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/public/aktualitaDetail.asp?id=140

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česky svaz geodetů a kartografů a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
ČSGK
[Pošta]