[Home Page]

Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

do redakce došlo 2. září 2010

Poznámka k článku „Pozemkové úpravy na Litoměřicku a katastr nemovitostí“ otištěném v Zeměměřiči č. 7+8/2010 na str. 20 a 21:
V článku chybí jen při každé zmínce o výsledcích bývalé technologie „FÚO 2 či 5“ dovětek „realizované v bývalém Severočeském kraji“.
Zdůvodnění: V tomto bývalém kraji (připouštím, že možná i nejen tam) nebyla realizována technologie FÚO podle směrnice ČÚGK č.j. 3400/1971-4, ale technologie odvozená či upravená podle principů topografického mapování fotogrammetrickou metodou ve středním měřítku. Tím byla současně také do budoucna fotogrammetrie vyloučena ze všech možných prací pro potřeby katastru nemovitostí (tehdy evidence nemovitostí) u nás.

S pozdravem M. Roule

Co: Ing. F. Janovský, autor článku

M. Roule

vyvěšeno: 02.09.2010
ID článku: 3797


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server] Katastr nemovitostíDPZ [Pošta]