[Home Page]

Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

Motto: Praeteritum tempus numquam revertitur (Cicero)
(To, co uplynulo, nikdy se nevrací)

V Praze dne 19.8.2010
Pozvánka na setkání

Vážení přátelé, geodeti, kolegyně a kolegové působící v Severočeském kraji,

v lednu 2011 to bude již 20 let, kdy v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) byly od výkonu státní správy odděleny činnosti, které mohly být předmětem soukromého podnikání. Od této zásadní změny se v činnosti geodetů a všech zaměstnanců resortu ČÚGK mnohé změnilo.

Nové podmínky, organizační změny, moderní informační systém katastru nemovitostí, legislativní, technologické i technické změny v oboru geodesie a kartografie a hlavně čas a osobní zájmy jednotlivců otevřely nové možnosti i zaměstnancům státního podniku Geodesie Liberec a Krajské geodetické a kartografické správy v Liberci. Někteří z těch, kterých se tehdy tato změna dotkla již mezi námi nejsou, mnozí jsou v důchodu, jiní byli nebo jsou úspěšní podnikatelé, jiní pracovali nebo pracují na katastrálních úřadech možná i v jiných organizacích.

Pokud máte zájem, zejména Ti dříve narození, připomenout si dřívější společná pracovní i společenská setkání, vidět a zejména dozvědět se o osudech spolupracovníků víc, zveme vás na neformální setkání po 20 létech do Liberce.

Setkání se uskuteční ve středu 13. října 2010 od 9.00 hod. do 16.00 hod. (nebo dle osobního zájmu) v zasedací místnosti společné budovy dnešního Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, Rumjancevova 10, 460 65 Liberec 1.

O setkání projevili zájem a přislíbili svoji účast i ředitel KÚ pro Liberecký kraj ing. Lubomír Týč, ředitel KÚ pro Ústecký kraj ing. Karel Čtvrtečka i ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ing. Jiří Barták.

Protože neznáme aktuální adresy dřívějších spolupracovníků, zasíláme tuto pozvánku také prostřednictvím ředitelů katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť v Libereckém a Ústeckém kraji s žádostí o její zveřejnění, případně předání předpokládaným zájemcům o setkání.

Neformální setkání nebude mít pevný program ani ničím omezenou účast. Každý se účastní podle svého zájmu, podle svých možností a na svůj náklad.

Vážení přátelé, pokud vás naše pozvání oslovilo, žádáme vás o stručnou zprávu na jednu z dále uvedených adres, zda se setkání účastníte nebo jaký vzkaz chcete o sobě ostatním sdělit, případně jinou připomínku.
Stručnou zprávu o předpokládané účasti nebo jiné sdělení zašlete dobratem nejlépe na:
1) e-mailovou adresu zizkapraha@seznam.cz nebo tel. 222987430, mobil 737670330 nebo písemně na adresu ing. Zbyněk Žižka, Suchý vršek 2114, 158 00 Praha 5, nebo
2) e-mailovou adresu Josef.vlk@c-box.cz nebo tel.474557515, mobil 724566365 nebo písemně na adresu ing. Josef Vlk, Hilarova 8, 400 00 Ústí nad Labem.

Na shledanou v Liberci

Žižka a Vlk

vyvěšeno: 06.10.2010
ID článku: 3831


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server] Resort ČÚZKZ domova [Pošta]